почетна контакт мапа сајта
 
   
ЋИР LAT EN DE
Почетна
   

Добродошли на званичну интернет страницу Управе за јавни дуг
Обавештење

Република Србија уводи нови тип државних хартија од вредности  

-Штедне обвезнице-

Продужен приступни период за куповину обвезница до 18. децембра 2017. године

У циљу даљег развоја тржишта државних хартија од вредности и олакшавања услова за улагање домаћим пунолетним физичким лицима у државне хартије од вредности, Република Србија уводи нови тип државних хартија од вредности - штедне обвезнице.

Штедне обвезнице представљају приступачан финансијски инструмент, који захтева минимално улагање у износу од 2.000 динара за динарске и 100 евра за куповину евро деноминованих штедних обвезница, чиме се подстиче штедња у државне хартије од вредности.

Штедне обвезнице емитују се у динарима и еврима, са роком доспећа од две, три, пет и десет година, продају се по номиналној вредности која за динарске штедне обвезнице износи 2.000 динара, док номинална вредност штедних обвезница деноминованих у еврима износи 100 евра. Један инвеститор може купити највише 5.000 штедних обвезница деноминованих у динарима по једној емисији, односно 500 штедних обвезница деноминованих у еврима по једној емисији. Штедне обвезнице имају купоне који се разликују зависно од рочности и валуте.

Продаја штедних обвезница вршиће се преко пословница Банке Поштанске штедионице а.д. Београд а приликом њихове куповине инвеститор отвара власнички и новчани рачун код Банке Поштанска штедионица а.д. Београд. Инвеститори су ослобођени свих накнада приликом уписа, уплате, отварања власничког рачуна финансијских инструмената, исплате купона и главнице по основу штедних обвезница. За више информација посетите  www.posted.co.rs/obveznice.html

Приступни период за куповину штедних обвезница почиње 20. новембра 2017. године  и траје до 18. децембра 2017. године, док се подела штедних обвезница врши по начелу приоритета приоритет у подели имају инвеститори који се први пријаве за куповину. Инвеститор у штедне обвезнице не остварује право на камату у приступном периоду и периоду до њихове емисије.

Планирани датум емитовања штедних обвезница је 27. децембар 2017. године.

 


www.stedneobveznice.gov.rs


 
Вести
05.12.2017

Аукција педесеттронедељних државних записа Републике Србије деноминованих у еврима одржана дана 05. децембра 2017 године
Детаљније . . .
21.11.2017

Aукција петогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, одржана је дана 21. новембра 2017. године
Детаљније . . .
20.11.2017

Aукција трогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, одржана је дана 20. новембра 2017. године
Детаљније . . .
 
Графички приказ
 
Стање јавног дуга Републике Србије на дан 31.10.2017. године износило је 2.899,4 милијарди динара (24.300 милиoна евра). На крају октобра учешће јавног дуга у бруто домаћем производу било је на нивоу од 64,9%. Преглед остварене цене/приноса на затварању трговања 11.12.2017. еврообвезница Републике Србије: Србија 2021 114,960/3,078%; Србија 2020 104,262/2,893%; и Србија 2018 103,374/2,475%;
 

Прелиминарно стање јавног дуга Републике Србије на дан 12.12.2017. годинe износило је 2.809.067.029.401 динара.

 
 
Портал за инвеститоре
Стратегија управљања јавним дугом
Месечни извештај Управе за јавни дуг
Водич за инвеститоре
Медији
Линкови
Стопе приноса државних хартија од вредности
Преглед емитованих еврообвезница Републике Србије
Динамика јавног дуга Републике Србије
 
 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>