почетна контакт мапа сајта
 
   
ЋИР LAT EN DE
Почетна
   

Јавне набавке мале вредности
Јавна набавка услуге – одржавање софтвера за управљање јавним дугом
____________2020______________


 
Јавна набавка услуге - избор правног саветника за емитовање и откуп обвезница РС
________________2019_________________ 
 
Јавна набавка система за управљање документима


 
 
Јавна набавка услуге - обезбеђивање авио карте_____________2019___________ 

 
Јавна набавка добара-компјутерска опрема 2018
 
 
ВАКЦИНАЦИЈА
CALL CENTRI GRADOVA I OPŠTINA ZA PRUŽANJE POMOĆI GRADJANIMA
Укидање печата
Портал за инвеститоре
Стратегија управљања јавним дугом
Месечни извештај Управе за јавни дуг
Водич за инвеститоре
Медији
Линкови
Стопе приноса државних хартија од вредности
Преглед емитованих еврообвезница Републике Србије
Кредитни рејтинг Републике Србије
 
 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>