почетна контакт мапа сајта
 
   
ЋИР LAT EN DE
Почетна
   

Јавне набавке мале вредности
Јавна набавка услуге - обезбеђивање авио карти

 Конкурсна документација
 


 
Јавна набавка добара - канцеларијски материјал - 2014. година


 
 
 
 Конкурсна документација
 
 
Јавне набавке за 2016. годину
Јавне набавке мале вредности
 
Јавна набавка услуга посредовања при куповини авио карата
 
 


 
 
Портал за инвеститоре
Стратегија управљања јавним дугом
Месечни извештај Управе за јавни дуг
Водич за инвеститоре
Медији
Линкови
Стопе приноса државних хартија од вредности
Преглед емитованих еврообвезница Републике Србије
Динамика јавног дуга Републике Србије
 
 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>