почетна контакт мапа сајта
 
   
ЋИР LAT EN DE
Почетна
   

Преговарачки поступци без објављивања позива за подношење понуда
Набавка услуга приступа Bloomberg платформи - 2018 
Јавна набавка добара – канцеларијски мате
_______________2017___________________

 
Набавка услуга приступа Bloomberg платформи - 2016
 
Набавка услуга одржавања софтвера под називом СИРИУС 2010
______________2017______________
 
 
ВАКЦИНАЦИЈА
CALL CENTRI GRADOVA I OPŠTINA ZA PRUŽANJE POMOĆI GRADJANIMA
Укидање печата
Портал за инвеститоре
Стратегија управљања јавним дугом
Месечни извештај Управе за јавни дуг
Водич за инвеститоре
Медији
Линкови
Стопе приноса државних хартија од вредности
Преглед емитованих еврообвезница Републике Србије
Кредитни рејтинг Републике Србије
 
 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>