почетна контакт мапа сајта
 
   
ЋИР LAT EN DE
Почетна
   

Обавештење о закљученим уговорима на основу закључених оквирних споразума
Набавка горива и мазива - 2018
 Обавештење о закљученом уговору CJN 3-2018 партија 
 
Набавка услуга мобилне телефоније - 2018
 Обавештење о закљученом уговору 2018 CJN 7-2018 партија 
 
Набавка канцеларијског намештаја - 2018
 Обавештење о закљученом уговору 2018 CJN 2-2017 партија 1
 
Набавка услуге осигурања запослених и других лица
___________________________2018________________________

 Обавештење о закљученом уговору 2018 CJN 6-2018 партија 1

 
Набавка добара - канцеларијски материјал
________________________2018__________________________

_________________________2017__________________________


 Обавештење о закљученом уговору CJN 4 - 2017 партија 13 
Набавка услуге осигурања моторних возила
_______________________2019_________________________

 Обавештење о закљученом уговору CJN 5 - 2018 партија 1

 
Набавка добара -рачунарска опрема 2018

 Обавештење о закљученом уговору 2017 CJN 6 - 2016 партија 1
 
Набавка услуга одржавања и поправке рачунарске опреме
_________________________2019_______________________

 
Набавка добара - тонера
______________________  2019_________________________


_______________________2018_______________________________________________2017________________________


 Обавештење о закљученом уговору CJN 8-2017 партија 5


 
 
Укидање печата
Портал за инвеститоре
Стратегија управљања јавним дугом
Месечни извештај Управе за јавни дуг
Водич за инвеститоре
Медији
Линкови
Стопе приноса државних хартија од вредности
Преглед емитованих еврообвезница Републике Србије
Кредитни рејтинг Републике Србије
 
 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>