почетна контакт мапа сајта
 
   
ЋИР LAT EN DE
Почетна
   

Обавештење о закљученим уговорима на основу закључених оквирних споразума
Набавка добара -рачунарска опрема 2020
 Обавештење о закљученом уговору CJN 2-2020 партија 3 


 
Набавка услуга одржавања и поправке рачунарске опреме-2020
 Обавештење о закљученом уговору CJN 7-2020 партија 3 


 
Набавка канцеларијског намештаја – 2019
 Обавештење о закљученом уговору 2019 - CJN 9-2019 партија 1 
 
Набавка добара -рачунарска опрема 2019
 Обавештење о закљученом уговору CJN 2-2019 партија 23 
 
Набавка горива и мазива - 2019
 Обавештење о закљученом уговору CJN 1-2019 партија 
 
Набавка услуга мобилне телефоније - 2019
 Обавештење о закљученом уговору 2019 CJN 7-2018 партија 
 
Набавка канцеларијског намештаја - 2018
 Обавештење о закљученом уговору 2018 CJN 2-2017 партија 1
 
Набавка услуге осигурања запослених и других лица
___________________________2019________________________

 Обавештење о закљученом уговору 2019 CJN 6-2018 партија 1

 
Набавка добара - канцеларијски материјал
________________________2020__________________________

________________________2019__________________________

________________________2018__________________________
 
Набавка услуге осигурања моторних возила
_______________________2020_________________________

 Обавештење о закљученом уговору CJN 5 - 2018 партија 1

 
Набавка добара -рачунарска опрема 2018

 Обавештење о закљученом уговору 2017 CJN 6 - 2016 партија 1
 
Набавка услуга одржавања и поправке рачунарске опреме
_________________________2020_______________________

_________________________2019_______________________

 
Набавка добара - тонера
______________________  2019_________________________
______________________  2019_________________________


_______________________2018_______________________________________________2017________________________


 Обавештење о закљученом уговору CJN 8-2017 партија 5


 
 
ВАКЦИНАЦИЈА
CALL CENTRI GRADOVA I OPŠTINA ZA PRUŽANJE POMOĆI GRADJANIMA
Укидање печата
Портал за инвеститоре
Стратегија управљања јавним дугом
Месечни извештај Управе за јавни дуг
Водич за инвеститоре
Медији
Линкови
Стопе приноса државних хартија од вредности
Преглед емитованих еврообвезница Републике Србије
Кредитни рејтинг Републике Србије
 
 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>