почетна контакт мапа сајта
 
   
ЋИР LAT EN DE
Почетна
   

Контакт
Адреса и седиште

Министарство финансија Републике Србије
Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9
11000 Београд
Република Србија
телефон : +381-11-32-02-461
факс: +381-11-26-29-055

 
Контактирајте нас

 
 
Портал за инвеститоре
Стратегија управљања јавним дугом
Месечни извештај Управе за јавни дуг
Водич за инвеститоре
Медији
Линкови
Стопе приноса државних хартија од вредности
Преглед емитованих еврообвезница Републике Србије
Динамика јавног дуга Републике Србије
 
 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>