почетна контакт мапа сајта
 
   
ЋИР LAT EN DE
Почетна
   

Архива вести
27.03.2018

Реотварање емисије петогодишњих државних обвезница Републике Србије одржано је дана 27. марта 2018. године
Детаљније . . .
26.03.2018

Емисија десетогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима одржана је дана 26. марта 2018. године
Детаљније . . .
22.03.2018

Аукција двогодишњих државних обвезница Репзблике Србије деноминованих у еврима одржана је дана 22. марта 2018. године
Детаљније . . .
20.03.2018

Реотварање емисије десетогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржанo је дана 20. марта 2018. године
Детаљније . . .
13.03.2018

Реотварање емисије петогодишњих државних обвезница Републике Србије одржано је дана 13. марта 2018. године
Детаљније . . .
06.03.2018

Реотварање емисије десетогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржанo је дана 06. марта 2018. године
Детаљније . . .
28.02.2018

Реотварање емисије трогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржанo је дана 28. фебруара 2018. године
Детаљније . . .
27.02.2018

Реотварање емисије петогодишњих државних обвезница Републике Србије одржано је дана 27. фебруара 2018. године
Детаљније . . .
20.02.2018

Реотварање емисије десетогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржанo је дана 20. фебруара 2018. године
Детаљније . . .
19.02.2018

Реотварање емисије петогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима одржана је дана 19. фебруара 2018. године
Детаљније . . .
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10| |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|
 
 
Укидање печата
Портал за инвеститоре
Стратегија управљања јавним дугом
Месечни извештај Управе за јавни дуг
Водич за инвеститоре
Медији
Линкови
Стопе приноса државних хартија од вредности
Преглед емитованих еврообвезница Републике Србије
Кредитни рејтинг Републике Србије
 
 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>