почетна контакт мапа сајта
 
   
ЋИР LAT EN DE
Почетна
   

Архива вести
22.10.2013

На аукцији двогодишњих амортизационих обвезница Републике Србије са варијабилним купоном везаним за референтну каматну стопу Народне банке Србије, одржаној 22. октобра 2013. године, продато је 94,29 одсто емисије
Детаљније . . .
17.10.2013

На аукцији тромесечних државних записа Републике Србије, одржаној 17. октобра 2013. године продато је 100,00 одсто обима емисије
Детаљније . . .
16.10.2013

Јавни дуг у септембру смањен за 76 милиона евра
Детаљније . . .
15.10.2013

На аукцији трогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној дана 15. октобра 2013. године, продато је 100,00 одсто обима емисије
Детаљније . . .
09.10.2013

На аукцији педесеттронедељних државних записа (реотварање емисије од 11.06.2013. године) Републике Србије, одржаној дана 09. октобра 2013. године, продато је 100,00 одсто обима емисије
Детаљније . . .
08.10.2013

На аукцији петогодишњих државних обвезница деноминованих у еврима Републике Србије, одржаној дана 8. октобра 2013. године, продато је 36,07 одсто обима емисије
Детаљније . . .
03.10.2013

На аукцији шестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 03. октобра 2013. године, продато је 100,00 одсто емисије
Детаљније . . .
26.09.2013

На аукцији тромесечних државних записа Републике Србије, одржаној 26. септембра 2013. године, продато је 100,00 одсто емисије
Детаљније . . .
26.09.2013

Обавештење поводом реотварања емисије педесеттронедељних државних записа
Детаљније . . .
24.09.2013

Индикативни распоред аукција за четврти квартал 2013. године
Детаљније . . .
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34| |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|
 
 
Портал за инвеститоре
Стратегија управљања јавним дугом
Месечни извештај Управе за јавни дуг
Водич за инвеститоре
Медији
Линкови
Стопе приноса државних хартија од вредности
Преглед емитованих еврообвезница Републике Србије
Динамика јавног дуга Републике Србије
 
 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>