почетна контакт мапа сајта
 
   
ЋИР LAT EN DE
Почетна
   

Архива вести
02.04.2020

Аукција трогодишњих државних обвезница Републике Србије (2,00%), одржана је 02.04.2020. године
Детаљније . . .
27.03.2020

Кредитни рејтинг Републике Србије остаје непромењен упркос корона вирусу
Детаљније . . .
26.03.2020

Планиране емисије државних хартија од вредности у 2020. години и календар за други квартал 2020. године
Детаљније . . .
25.03.2020

Реотварање емисије дванаестогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима одржано је дана 25. марта 2020. године
Детаљније . . .
23.03.2020

Дана 16.03.2020. године, на „Prime“ листинг, тржишни сегмент „Prime Listing-Obveznice“, укључене су дугорочне државне хартије од вредности, амортизационе обвезнице
Детаљније . . .
18.03.2020

Aукција петогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, одржана је дана 18. марта 2020. године
Детаљније . . .
10.03.2020

Реотварање емисије дванаестогодишњих државних обвезница Републике Србије одржано је дана 10. марта 2020. године
Детаљније . . .
09.03.2020

Република Србија откупила државне обвезнице у износу од 5,2 милијарди динара
Детаљније . . .
27.02.2020

Република Србија је у процесу извршења пресуде Европског суда за људска права у предмету Алишић, емитовала државне обвезнице дана 26.02.2020. године
Детаљније . . .
26.02.2020

Eмисијa државних обвезница Републике Србије рочности дванаест година (полугодишњи купон 2,00%) одржана је дана 26.02.2020. године
Детаљније . . .
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7| |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|
 
 
ВАКЦИНАЦИЈА
CALL CENTRI GRADOVA I OPŠTINA ZA PRUŽANJE POMOĆI GRADJANIMA
Укидање печата
Портал за инвеститоре
Стратегија управљања јавним дугом
Месечни извештај Управе за јавни дуг
Водич за инвеститоре
Медији
Линкови
Стопе приноса државних хартија од вредности
Преглед емитованих еврообвезница Републике Србије
Кредитни рејтинг Републике Србије
 
 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>