почетна контакт мапа сајта
 
   
ЋИР LAT EN DE
Почетна
   

Архива вести
20.02.2020

Саопштење поводом измене календара аукција државних хартија од вредности Републике Србије, за први квартал 2020. године
Детаљније . . .
18.02.2020

Eмисијa државних обвезница Републике Србије рочности дванаест година (полугодишњи купон 4,50%) одржана је дана 18.02.2020. године
Детаљније . . .
14.02.2020

Република Србија откупила државне обвезнице у износу од 5 милијарди динара
Детаљније . . .
12.02.2020

Саопштење поводом допуне календара аукција државних хартија од вредности Републике Србије, за први квартал 2020. године
Детаљније . . .
04.02.2020

Реотварање емисије петогодишњих државних обвезница Републике Србије одржано је дана 04. фебруара 2020. године
Детаљније . . .
29.01.2020

Eмисијa државних обвезница Републике Србије рочности двадесет година (3,50%) одржана је дана 29.01.2020. године
Детаљније . . .
28.01.2020

Eмисијa државних обвезница Републике Србије рочности пет година (3,00%), одржана је дана 28.01.2020. године
Детаљније . . .
08.01.2020

Уредба о обављању послова са финансијским дериватима у циљу управљања јавним дугом Републике Србије
Детаљније . . .
23.12.2019

Република Србија откупила државне обвезнице у износу од 8,8 милијарди динара
Детаљније . . .
18.12.2019

Саопштење поводом допуне календара аукција државних хартија од вредности Републике Србије, за четврти квартал 2019. године
Детаљније . . .
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8| |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|
 
 
ВАКЦИНАЦИЈА
CALL CENTRI GRADOVA I OPŠTINA ZA PRUŽANJE POMOĆI GRADJANIMA
Укидање печата
Портал за инвеститоре
Стратегија управљања јавним дугом
Месечни извештај Управе за јавни дуг
Водич за инвеститоре
Медији
Линкови
Стопе приноса државних хартија од вредности
Преглед емитованих еврообвезница Републике Србије
Кредитни рејтинг Републике Србије
 
 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>