почетна контакт мапа сајта
 
   
ЋИР LAT EN DE
Почетна
   

Кредитни рејтинг Републике Србије
 Кредитни рејтинг Републике Србије


Календар објаве саопштења 2021:

- Moody's Investitor Service  -  12.03.2021 / 10.09.2021.

- S&P Global Ratings -  11.06.2021. / 10.12.2021.

- Fitch ratings - 19.03.2021 / 03.09.2021.Календар објаве саопштења 2020:

- Moody's Investitor Service  -  02.09.2020. 

- Fitch ratings - 27.03.2020 / 25.09.2020.

- S&P Global Ratings - 01.05.2020 / 12.06.2020 / 14.12.2020. 
 
Последња саопштења везана за кредитни рејтинг Републике Србије
                  Саопштење  11.06.2021.

                     Саопштење  03.09.2021


                      Саопштење  12.03.2021.

 
 
ВАКЦИНАЦИЈА
CALL CENTRI GRADOVA I OPŠTINA ZA PRUŽANJE POMOĆI GRADJANIMA
Укидање печата
Портал за инвеститоре
Стратегија управљања јавним дугом
Месечни извештај Управе за јавни дуг
Водич за инвеститоре
Медији
Линкови
Стопе приноса државних хартија од вредности
Преглед емитованих еврообвезница Републике Србије
Кредитни рејтинг Републике Србије
 
 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>