почетна контакт мапа сајта
 
   
ЋИР LAT EN DE
Почетна
   

Амортизација девизне штедне књижице

Пример предлога за поништај девизне књижице, који штедише подносе Првом основном суду у Београду који мoжете преузети овде .


Напомене у вези начина оглашавања девизне књижице неважећом: “У Службеном гласнику РС“ у рубрици неважеће исправе – огласити штедне књижице неважећим (за објаву штедне књижице потребно је предходно прибавити одговарајућу потврду издаваоца документа). Након објаве у Сл. Гласнику се добија потврда о оглашавању.

 
 
ВАКЦИНАЦИЈА
CALL CENTRI GRADOVA I OPŠTINA ZA PRUŽANJE POMOĆI GRADJANIMA
Укидање печата
Портал за инвеститоре
Стратегија управљања јавним дугом
Месечни извештај Управе за јавни дуг
Водич за инвеститоре
Медији
Линкови
Стопе приноса државних хартија од вредности
Преглед емитованих еврообвезница Републике Србије
Кредитни рејтинг Републике Србије
 
 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>