почетна контакт мапа сајта
 
   
ЋИР LAT EN DE
Почетна
   

Амортизација девизне штедне књижице

Пример предлога за поништај девизне књижице, који штедише подносе Првом основном суду у Београду који мoжете преузети овде .


Напомене у вези начина оглашавања девизне књижице неважећом: У Службеном гласнику РС у рубрици неважеће исправе огласити штедне књижице неважећим (за објаву штедне књижице потребно је предходно прибавити одговарајућу потврду издаваоца документа). Након објаве у Сл. Гласнику се добија потврда о оглашавању.

 
 
Укидање печата
Портал за инвеститоре
Стратегија управљања јавним дугом
Месечни извештај Управе за јавни дуг
Водич за инвеститоре
Медији
Линкови
Стопе приноса државних хартија од вредности
Преглед емитованих еврообвезница Републике Србије
Кредитни рејтинг Републике Србије
 
 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>