почетна контакт мапа сајта
 
   
ЋИР LAT EN DE
Почетна
   

Примери овлашћења
1. Пример овлашћења за отварање власничког рачуна и наменског девизног рачуна код банака у Републици Србији, за резиденте, можете преузети овде.

2. Пример овлашћења за отварање власничког рачуна и наменског девизног рачуна код банака у Републици Србији, за нерезиденте, можете преузети овде.

 
 
Укидање печата
Портал за инвеститоре
Стратегија управљања јавним дугом
Месечни извештај Управе за јавни дуг
Водич за инвеститоре
Медији
Линкови
Стопе приноса државних хартија од вредности
Преглед емитованих еврообвезница Републике Србије
Кредитни рејтинг Републике Србије
 
 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>