почетна контакт мапа сајта
 
   
ЋИР LAT EN DE
Почетна
   

Обавештење - неуручене пошиљке
У складу са одредбом члана 78. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр.18/16 и 95/18 - аутентично тумачење),  после више пута послатих и враћених неуручених захтева Управе за јавни дуг за допуну документације,  објављује се списак пријава потраживања, чијим подносиоцима ни један други начин доставе није био могућ. Списак предмета можете погледати овде.
 
Неуручена решења - списак 1
У складу са одредбом члана 78. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр.18/16 и 95/18 - аутентично тумачење),  после више пута послатих и враћених неуручених Решења Управе за јавни дуг на поднете пријаве потраживања,  објављује се списак Решења по поднетим пријавама, чијим подносиоцима ни један други начин доставе није био могућ. Списак предмета можете погледати овде
 
Неуручена решења - списак 2
У складу са одредбом члана 78. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр.18/16 и 95/18 - аутентично тумачење),  после више пута послатих и враћених неуручених Решења Управе за јавни дуг на поднете пријаве потраживања,  објављује се списак Решења по поднетим пријавама, чијим подносиоцима ни један други начин доставе није био могућ. Списак предмета можете погледати овде. 
 
Неуручена решења - списак 3
У складу са одредбом члана 78. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр.18/16 и 95/18 - аутентично тумачење),  после више пута послатих и враћених неуручених Решења Управе за јавни дуг на поднете пријаве потраживања,  објављује се списак Решења по поднетим пријавама, чијим подносиоцима ни један други начин доставе није био могућ. Списак предмета можете погледати овде. 
 
Неуручена решења - списак 4
У складу са одредбом члана 78. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр.18/16 и 95/18 - аутентично тумачење),  после више пута послатих и враћених неуручених Решења Управе за јавни дуг на поднете пријаве потраживања,  објављује се списак Решења по поднетим пријавама, чијим подносиоцима ни један други начин доставе није био могућ. Списак предмета можете погледати овде. 
 
 
ВАКЦИНАЦИЈА
CALL CENTRI GRADOVA I OPŠTINA ZA PRUŽANJE POMOĆI GRADJANIMA
Укидање печата
Портал за инвеститоре
Стратегија управљања јавним дугом
Месечни извештај Управе за јавни дуг
Водич за инвеститоре
Медији
Линкови
Стопе приноса државних хартија од вредности
Преглед емитованих еврообвезница Републике Србије
Кредитни рејтинг Републике Србије
 
 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>