почетна контакт мапа сајта
 
   
ЋИР LAT EN DE
Почетна
   

Обавештење - неуручене пошиљке
У складу са одредбом члана 78. Закона о општем управном поступку (Службени гласник РС, бр.18/16 и 95/18 - аутентично тумачење),  после више пута послатих и враћених неуручених захтева Управе за јавни дуг за допуну документације,  објављује се списак пријава потраживања, чијим подносиоцима ни један други начин доставе није био могућ. Списак предмета можете погледати овде.
 
Неуручена решења - списак
У складу са одредбом члана 78. Закона о општем управном поступку (Службени гласник РС, бр.18/16 и 95/18 - аутентично тумачење),  после више пута послатих и враћених неуручених Решења Управе за јавни дуг на поднете пријаве потраживања,  објављује се списак Решења по поднетим пријавама, чијим подносиоцима ни један други начин доставе није био могућ. Списак предмета можете погледати овде
 
Неуручена решења - списак 2
У складу са одредбом члана 78. Закона о општем управном поступку (Службени гласник РС, бр.18/16 и 95/18 - аутентично тумачење),  после више пута послатих и враћених неуручених Решења Управе за јавни дуг на поднете пријаве потраживања,  објављује се списак Решења по поднетим пријавама, чијим подносиоцима ни један други начин доставе није био могућ. Списак предмета можете погледати овде
 
 
Укидање печата
Портал за инвеститоре
Стратегија управљања јавним дугом
Месечни извештај Управе за јавни дуг
Водич за инвеститоре
Медији
Линкови
Стопе приноса државних хартија од вредности
Преглед емитованих еврообвезница Републике Србије
Кредитни рејтинг Републике Србије
 
 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>