почетна контакт мапа сајта
 
   
ЋИР LAT EN DE
Почетна
   

Влада Републике Србије
Влада РС

Влада Републике Србије је носилац извршне власти Републике. Избор Владе се врши следећим поступком: после одржаних парламентарних избора, председник Републике, Народној скупштини, предложи кандидата за председника Владе, након чега кандидат износи програм Владе и предлаже њен састав. Народни посланици истовремено гласају о програму Владе и о избору председника и чланова Владе. Влада је изгласана уколико већина народних посланика да свој глас програму и предлогу. Мандат Владе траје четири године, a отпочиње полагањем заклетве пред Народном скупштином.

Владу чине: председник Владе, један или више потпредседника и министри. Влада извршава законе које је донела Народна скупштина, води политику и усмерава и контролише рад министарстава. Поред тога, Влада доноси одлуке, уредбе, решења и закључке, усваја меморандум о буџету и предлаже Народној скупштини законе и друге опште акте.

 
Државна управа

Државна управа је део извршне власти, преко које Влада олакшано управња, спроводи и контролише послове на државном нивоу. Послови државне управе су да припрема нацрте закона, прописа и осталих аката за Владу, затим да предлаже стратегије и друге мера које су значајне за унапређење рада Владе, да прати и утврђује стања у областима свог делокруга као и да извршава законе, друге прописе и опште акате Владе, односно Народне скупштине. Државну управу чине органи државне управе, а то су министарства, органи управе у саставу министарства и посебне организације. Органи државне управе су самостални у своме раду, али су одговорни Влади и у обавези су да поступају у складу са Уставом и законом, што подразумева да у свом раду поступају непристрасно и политички неутрално.

Министарства се образују у циљу бољег извршавања послова државне управе у једној или више међусобно повезаних области. Они се састоје од једног или више органа управе у свом саставу, а ти органи су управе, инспекторати и дирекције. У Републици Србији постоји осамнаест министарстава и њима руководе министри:

 1. Министарство финансија
 2. Министарство привреде
 3. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
 4. Министарство заштите животне средине 
 5. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 6. Министарство рударства и енергетике
 7. Министарство трговине, туризма и телекомуникација
 8. Министарство правде
 9. Министарство државне управе и локалне самоуправе
 10. Министарство унутрашњих послова
 11. Министарство одбране
 12. Министарство за европске интеграције
 13. Министарство спољних послова
 14. Министарство просвете, науке и технолошког развоја
 15. Министарство здравља
 16. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 17. Министарство омладине и спорта
 18. Министарство културе и информисања


У раду Владе учествују и три министра без портфеља задужени за популациону политику, регионални развој и координацију рада јавних предузећа и иновације и технологију. Посебне организације представљају секретаријати и заводи, односно агенције. Они се формирају ради обављања стручних послова, који захтевају већу самосталност од оне коју имају органи управе у саставу министарстава.

Послове државних управа обављају државни службеници, а органи државних управа су у обавези да јавности омогуће увид у свој рад.

 
 
 
ВАКЦИНАЦИЈА
CALL CENTRI GRADOVA I OPŠTINA ZA PRUŽANJE POMOĆI GRADJANIMA
Укидање печата
Портал за инвеститоре
Стратегија управљања јавним дугом
Месечни извештај Управе за јавни дуг
Водич за инвеститоре
Медији
Линкови
Стопе приноса државних хартија од вредности
Преглед емитованих еврообвезница Републике Србије
Кредитни рејтинг Републике Србије
 
 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>