почетна контакт мапа сајта
 
   
ЋИР LAT EN DE
Почетна
   

Мапа сајта
Почетна страна
Контакт
 
Република Србија
Основне информације
Систем власти
Влада Републике Србије
Министарство финансија
Привреда Србије
Економска политика
Јавне финансије
Календар државних празника
Управа за јавни дуг
О нама
Информатор о раду
Организациона структура
Интерна акта
Правна регулатива
Закони
Подзаконски акти
Јавни дуг
Стање и структура јавног дуга
Квартални извештај стања и структуре јавl
Аукције државних хартија од вредности
Kалендар аукција
Aукцијски метод
Временски оквир
Конвенција обрачуна дана државних хартиј
Јавни позив за аукције
Резултати и статистика
Секундарно трговање
Секундарно и примарно трговање историјск
Листа овлашћених учесника
Обрасци - захтев за издавање и опозив смарт &
Оквирни план аукција за 2021. годину
Калкулатор цене обвезница Републике Срби
Трансакције са финансијским дериватима
Архива вести
Референтни индекси потрошачких цена - CPI
Референтни индекс потрошачких цена - 2021
Референтни индекс потрошачких цена - 2020
Референтни индекс потрошачких цена - 2019
Референтни индекс потрошачких цена - деце
Референтни индекс потрошачких цена - нове
Референтни индекс потрошачких цена - окто
Референтни индекс потрошачких цена - септ
Референтни индекс потрошачких цена - авгу
Референтни индекс потрошачких цена - јул 2018
Референтни индекс потрошачких цена - јун 2018
Референтни индекс потрошачких цена - мај 2018
Референтни индекс потрошачких цена - апри
Јавне набавке
Отворени поступак
Јавне набавке мале вредности
Преговарачки поступци без објављивања по
Обавештење о закљученим уговорима на оснl
План набавки
Конкурси
Стара девизна штедња
Амортизација девизне штедне књижице
Примери овлашћења
Обавештење - неуручене пошиљке
Стара девизна штедња
Штедне обвезнице
 
Макроекономски подаци
Калкулатор цене обвезница РС
ВАКЦИНАЦИЈА
CALL CENTRI GRADOVA I OPŠTINA ZA PRUŽANJE POMOĆI GRADJANIMA
Укидање печата
Портал за инвеститоре
Стратегија управљања јавним дугом
Месечни извештај Управе за јавни дуг
Водич за инвеститоре
Медији
Линкови
Стопе приноса државних хартија од вредноl
Преглед емитованих еврообвезница Републ
Кредитни рејтинг Републике Србије
 
 
ВАКЦИНАЦИЈА
CALL CENTRI GRADOVA I OPŠTINA ZA PRUŽANJE POMOĆI GRADJANIMA
Укидање печата
Портал за инвеститоре
Стратегија управљања јавним дугом
Месечни извештај Управе за јавни дуг
Водич за инвеститоре
Медији
Линкови
Стопе приноса државних хартија од вредности
Преглед емитованих еврообвезница Републике Србије
Кредитни рејтинг Републике Србије
 
 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>