почетна контакт мапа сајта
 
   
ЋИР LAT EN DE
Почетна
   

Информатор о раду

Информатор о раду омогућава ближе упознавање са радом, надлежношћу, и организационом структуром Управе за јавни дуг.

Информатор је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (Службени гласник РС, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа (Службени гласник РС, број 68/2010) од 14.09.2010. године, које је ступило на снагу 29.09.2010. године.

 Информатор о раду 

 
 
Укидање печата
Портал за инвеститоре
Стратегија управљања јавним дугом
Месечни извештај Управе за јавни дуг
Водич за инвеститоре
Медији
Линкови
Стопе приноса државних хартија од вредности
Преглед емитованих еврообвезница Републике Србије
Кредитни рејтинг Републике Србије
 
 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>