почетна контакт мапа сајта
 
   
ЋИР LAT EN DE
Почетна
   

Привреда Србије

Привреда Републике Србије се темељи на пружању различитих врста услуга, индустрији и пољопривреди. Привреду Републике чине следеће привредне гране:

-          Банкарство и осигурање

-          Дрвна индустрија

-          Енергетика

-          Грађевинска индустрија

-          Креативна индустрија

-          Хемија, фармација, гума и нематали

-          Информатика

-          Комунална делатност

-          Металска и електро индустрија

-          Пољопривреда

-          Рудници метала и металургија

-          Саобраћај

-          Текстил и кожа

-          Тровина

-          Туризам и угоститељатво

-          Приватно обезбеђење

 

Економија Републике Србије и током 2016. године остварује побољшање свих макроекономских индикатора. Пројекција привредног раста за ову годину по трећи пут је ревидирана навише (са почетних 1,8% на актуелних 2,7%), уз побољшање изгледа у наредном средњорочном периоду. Планирани раст бруто домаћег производа за 2017. годину је 3%, чиме би се наставио тренд условљен остваривањем добрих резултата из  2016. године. Почетак године карактерише наставак смањивања унутрашњих и спољних неравнотежа и раст привреде на здравим основама.     

Раст БДП у четвртом кварталу 2016. године вођен је растом прерађивачке и укупне индустријске производње.   У децембру 2016. године у поређењу са истим месецом 2015. индустријска производња у сектору прерађивачке индустрије била је већа за 8,2%, док је укупна индустријска производња у децембру 2016. године била  већа за 11,2% у односу на просек 2015. године.

Спољнотрговинску размену добара Република Србија највећим делом обавља са земљама чланицама Европске уније.  Укупна спољнотрговинска робна размена Србије у 2016. години износила је, изражено у доларима, 34,14 милијарди, што је пораст од 8,1% у односу на претходну годину, док је у еврима била већа за 8,4% и износила је 30,82 милијарде.

Поред ослањања на сопствене капацитете, раст и развој привреде Србије зависи од услова на тржишту Европске уније, као главног спољнотрговинског партнера.

 
 
Портал за инвеститоре
Стратегија управљања јавним дугом
Месечни извештај Управе за јавни дуг
Водич за инвеститоре
Медији
Линкови
Стопе приноса државних хартија од вредности
Преглед емитованих еврообвезница Републике Србије
Динамика јавног дуга Републике Србије
 
 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>