Кредитни рејтинг Републике Србије
S&P Global Ratings ББ+ / стабилни изгледи
Fitch Ratings ББ+ / стабилни изгледи
Moody's Investors Service Ба2 / стабилни изгледи
Дневна курсна листа
EUR/RSD 117.346
USD/RSD 115.2485
Цене Еврообвезница на затварању 16.08.2022
EB 2027 90,675 / 5,404%
EB 2028 77,065 / 5,532%
EB 2029 77,143 / 5,607%
EB 2030 75,580 / 5,892%
EB 2033 66,136 / 6,097%
EB 2036 62,682 / 6,061%
Прелиминарнo стање јавног дуга
Прелиминарно стање јавног дуга Републике Србије на дан 17. август 2022. године износи 3.731.202.012.034 динара
Обавештења

Емитоване државне обвезнице ради измирења обавеза по основу обештећења за одузету имовину

17-01-2022

Дана 14. јануара 2022. године Република Србија је први пут емитовала државне обвезнице ради измирења обавеза по основу обештећења за одузету имовину, којима су регулисане обавезе Републике Србије у складу са Законом о враћању одузете имовине и обештећењу („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 108/13, 142/14, 88/15 - одлука УС, 95/18 и 153/20).


Укупан износ обештећења одузете имовине за емисије обвезница које се емитују у 2022. години утврђен је на основу Решења о обештећењу, које је донела Агенција за реституцију, а постала су правноснажна у периоду од 1. јула 2020. до 30. јуна 2021. године и износи ЕУР 69.452.452,20 а биће исплаћен емитовањем обвезница рочности пет, десет и дванаест године. Рочност обвезница дефинисана је чланом 35. Закона.


Обештећење по основу емитованих обвезница исплаћиваће се од 14. јануара 2023. године једном годишње, све до доспећа обвезнице зависно од њене рочности:


- петогодишње обвезнице (серије од RES05A2023 до RES05A2027), датум доспећа 14. јануар 2027. године;


- десетогодишњих обвезнице (серије од RES10A2023 до RES10A2032), датум доспећа 14. јануар 2032. године;


- дванаестогодишњих обвезнице (серије од RES12A2023 до RES12A2034), датум доспећа 14. јануар 2034. године.


Уколико датум доспећа серије или датум доспећа обвезнице падне у нерадан дан, исплата ће се обавити првог наредног радног дана.


Корисницима обештећења, по решењима Агенције за реституцију која су постала правноснажна до 30. јуна 2021. године, а који су доставили документацију о отвореним рачунима, обвезнице су уписане на власнички рачун код Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (у даљем тексту: ЦРХоВ), тако да стање и распоред обвезница по серијама одговарајуће емисије, могу да добију преко члана (овлашћене банке или инвестиционог друштва), који је отворио наведени рачун код ЦРХоВ.

Корисницима обештећења, који нису доставили документацију о отвореним рачунима, обвезнице су уписане на привремени рачун код ЦРХоВ, па је неопходно да у што краћем року отворе одговарајуће рачуне преко члана ЦРХоВ (овлашћене банке или инвестиционог друштва), преузму и попуне Образац са сајта Агенције за реституцију http://www.restitucija.gov.rs/ и доставе тражене податке, како би били исплаћени.


Такође, Министарство финансија Републике Србије ће 31. марта 2022. године исплатити бившим власницима аконтацију у новцу, на основу решења о обештећењу која су постала правноснажна до 30. јуна 2021. године, у износу од 10% од утврђеног износа обештећења по свим основама бившег власника. 

Вести

Република Србија на аукцији продала дванаестомесечне државне записе у износу од 33 милијардe динара

04-08-2022

Дана 04. августа 2022. године одржана је аукција дванаестомесечних државних записа Републике Србије. Обим аукције износио је 33.000.000.000,00 динара.


Укупан обим тражње износио је 33.017.240.000,00 динара. Реализовано је 3.300.000 комада државних записа, номиналне вредности 33.000.000.000,00 динара.


Државни записи су продати по стопи приноса од 3,90 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 03. августа 2023. године.


Саопштење поводом допуне календара аукција државних хартија од вредности Републике Србије за трећи квартал 2022. године

29-07-2022

Дана 4. августа 2022. године, заказује се аукција примарне продаје дванаестомесечних динарских државних записа Републике Србије, у складу са Одлуком о емисији државних записа Републике Србије, 05 број 424-5992/2022, објављеној у Службеном гласнику РС, бр. 083/2022.


Износ емисије: 33.000.000.000,00 динара.

Датум салдирања: 4. август 2022. године.

Датум доспећа емисије: 3. август 2023. године


Република Србија на аукцији продала двогодишње државне обвезнице у износу од 1,3 милијардe динара

12-07-2022

Дана 12. јула 2022. године реотворена је емисија двогодишњих државних обвезница Републике Србије, која доспева 20.01.2024. године, први пут емитована 18. јануара 2022. године. Обим аукције износио је 4.030.020.000,00 динара са купонском стопом од 2,75%.


Укупан обим тражње износио је 1.300.000.000,00 динара. Реализовано је 130.000 комада државних обвезница, номиналне вредности 1.300.000.000,00 динара.


Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 4,10 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 20. јануара 2024. године. Исплата купона у износу од 2,75% вршиће се годишње и то сваког 20. јануара до датума доспећа.


Кредитни рејтинг Републике Србије
S&P Global Ratings ББ+ / стабилни изгледи
Fitch Ratings ББ+ / стабилни изгледи
Moody's Investors Service Ба2 / стабилни изгледи
Дневна курсна листа
EUR/RSD 117.346
USD/RSD 115.2485
Цене Еврообвезница на затварању 16.08.2022
EB 2027 90,675 / 5,404%
EB 2028 77,065 / 5,532%
EB 2029 77,143 / 5,607%
EB 2030 75,580 / 5,892%
EB 2033 66,136 / 6,097%
EB 2036 62,682 / 6,061%
Прелиминарнo стање јавног дуга
Прелиминарно стање јавног дуга Републике Србије на дан 17. август 2022. године износи 3.731.202.012.034 динара
/
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
Министарство финансија Републикe Србијe - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
uprava@javnidug.gov.rs
Министарство финансија Републикe Србијe - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
uprava@javnidug.gov.rs