почетна контакт мапа сајта
 
   
ЋИР LAT EN DE
Почетна
   

Стање и структура јавног дуга
Стање дуга опште државе на дан 31.12.2018. године износи 23.328.438.301 eвра од чега јавни дуг централног нивоа власти Републике Србије износи 23.014.602.572 евра и негарантовани дуг јединица локалне власти  313.835.730 евра. Преглед стања и структуре јавног дуга и дуга општег нивоа државе можете преузети овде.
 
Стање дуга опште државе на дан 30.11.2019. године износи 24.521.762.735 eвра од чега јавни дуг централног нивоа власти Републике Србије износи 24.120.254.501 евра и негарантовани дуг јединица локалне власти 401.508.234 евра. Преглед стања и структуре јавног дуга и дуга општег нивоа државе можете преузети овде.
 
 
Укидање печата
Портал за инвеститоре
Стратегија управљања јавним дугом
Месечни извештај Управе за јавни дуг
Водич за инвеститоре
Медији
Линкови
Стопе приноса државних хартија од вредности
Преглед емитованих еврообвезница Републике Србије
Кредитни рејтинг Републике Србије
 
 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>