почетна контакт мапа сајта
 
   
ЋИР LAT EN DE
Почетна
   

Стање и структура јавног дуга
Стање дуга опште државе на дан 31.12.2016. године износи 25.187.782.762 eвра од чега јавни дуг централног нивоа власти Републике Србије износи 24.820.234.377 евра и негарантовани дуг јединица локалне власти 367.548.385 евра. Преглед стања и структуре јавног дуга и дуга општег нивоа државе можете преузети овде.
 
Прелиминарно стање дуга опште државе на дан 31.12.2017. године износи 23.539.049.411 eвра од чега јавни дуг централног нивоа власти Републике Србије износи 23.209.615.426 евра и негарантовани дуг јединица локалне власти 329.433.985 евра. Преглед стања и структуре јавног дуга и дуга општег нивоа државе можете преузети овде.
 
 
Портал за инвеститоре
Стратегија управљања јавним дугом
Месечни извештај Управе за јавни дуг
Водич за инвеститоре
Медији
Линкови
Стопе приноса државних хартија од вредности
Преглед емитованих еврообвезница Републике Србије
Динамика јавног дуга Републике Србије
 
 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>