почетна контакт мапа сајта
 
   
ЋИР LAT EN DE
Почетна
   

Стање и структура јавног дуга
Стање дуга опште државе на дан 31.12.2016. године износи 25.189.346.737 eвра од чега јавни дуг централног нивоа власти Републике Србије износи 24.821.798.352 евра и негарантовани дуг јединица локалне власти 367.548.385 евра. Преглед стања и структуре јавног дуга и дуга општег нивоа државе можете преузети овде.
 
Стање дуга опште државе на дан 30.06.2017. године износи 24.243.470.670 eвра од чега јавни дуг централног нивоа власти Републике Србије износи 23.895.010.310 евра и негарантовани дуг јединица локалне власти 348.460.360 евра. Преглед стања и структуре јавног дуга и дуга општег нивоа државе можете преузети овде.
 
 
Портал за инвеститоре
Стратегија управљања јавним дугом
Месечни извештај Управе за јавни дуг
Водич за инвеститоре
Медији
Линкови
Стопе приноса државних хартија од вредности
Преглед емитованих еврообвезница Републике Србије
Динамика јавног дуга Републике Србије
 
 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>