почетна контакт мапа сајта
 
   
ЋИР LAT EN DE
Почетна
   

Календар аукција
Датум аукције 05.12.2017
Обим аукције 50.000.000,00
Реотварање
Тип ХоВ Државни записи
Рочност 53Н
Купон
Валута EUR
Номинална вредност 1.000,00
 
 
Портал за инвеститоре
Стратегија управљања јавним дугом
Месечни извештај Управе за јавни дуг
Водич за инвеститоре
Медији
Линкови
Стопе приноса државних хартија од вредности
Преглед емитованих еврообвезница Републике Србије
Динамика јавног дуга Републике Србије
 
 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>