почетна контакт мапа сајта
 
   
ЋИР LAT EN DE
Почетна
   

Календар аукција
Датум аукције 06.02.2019
Обим аукције 50.000.000,00
Реотварање
Тип ХоВ Државне обвезнице
Рочност 15Г
Купон 3,50
Валута EUR
Номинална вредност 1.000,00
 
 
Укидање печата
Портал за инвеститоре
Стратегија управљања јавним дугом
Месечни извештај Управе за јавни дуг
Водич за инвеститоре
Медији
Линкови
Стопе приноса државних хартија од вредности
Преглед емитованих еврообвезница Републике Србије
Кредитни рејтинг Републике Србије
 
 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>