почетна контакт мапа сајта
 
   
ЋИР LAT EN DE
Почетна
   

Aукцијски метод

Државне хартије од вредности (записи и обвезнице) емитује Република Србија, а продају се методом аукција, кроз систем Аукцијске платформе трезора. Аукције се обично организују два пута недељно (радним данима).

 

Јавни позив за аукцију се шаље овлашћеним учесницима (који у своје име, или у име других инвеститора купују хартије од вредности) три дана пре аукције, а на дан пре аукције мора бити регистрована код Централног регистра хартија од вредности (преко којег се врши клиринг и салдирање).

 

Врста аукције је примарна продаја, по методи јединствене цене. Државе хартије од вредности деле се на краткорочне државне (до годину дана) и дугорочне државне хартије од вредности (рочност преко годину дана). Државни записи могу бити са рочношћу до годину дана (3 месеца и 6 месеци) и до две године (53 недеље, 18 месеци 24 месеца), док се државне обвезнице односе на рочност од две године и дуже. Код рочности до годину дана, салдирање се обавља истог дана када је одржана аукција, док се код државних хартија од вредности са рочношћу преко годину дана, салдирање обавља два дана од аукције (T+2).

 
 
 
 
ВАКЦИНАЦИЈА
CALL CENTRI GRADOVA I OPŠTINA ZA PRUŽANJE POMOĆI GRADJANIMA
Укидање печата
Портал за инвеститоре
Стратегија управљања јавним дугом
Месечни извештај Управе за јавни дуг
Водич за инвеститоре
Медији
Линкови
Стопе приноса државних хартија од вредности
Преглед емитованих еврообвезница Републике Србије
Кредитни рејтинг Републике Србије
 
 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>