почетна контакт мапа сајта
 
   
ЋИР LAT EN DE
Почетна
   

Временски оквир

Аукције се изводе по дефинисаном временском оквиру, који је исти без обзира да ли су предмет продаје записи или обвезнице. Свака аукција почиње у 10 часова, са фазом подношења налога која траје до 11 часова. Сви поднесени налози морају бити у износу од 50.000 динара, односно 5.000 евра минимално, у зависности да ли се продају динарске, или у еврима деноминоване хартије од вредности. Максималан износ појединачног налога може бити 50% вредности аукције. После фазе подношења налога, у периоду од 11 до 11:30 часова, долази фаза аукције, током које директор Управе за јавни дуг, или друго овлашћено лице, доноси одлуку о  прихватљивој стопи. Све трансакције треба да буду закључене до 11:45 часова. Резултати и статистика извршене аукције се објављује истог дана, до 12 часова. Салдирање и плаћање се врши преко система Централног регистра хартија од вредности и депо клиринг.

Аукције се одвијају по следећем временском плану:

10:00   до   11:00     Предотварање
11:00   до   11:30     Аyкција
11:30   до   11:45     Закључивање трансакција
 
 
ВАКЦИНАЦИЈА
CALL CENTRI GRADOVA I OPŠTINA ZA PRUŽANJE POMOĆI GRADJANIMA
Укидање печата
Портал за инвеститоре
Стратегија управљања јавним дугом
Месечни извештај Управе за јавни дуг
Водич за инвеститоре
Медији
Линкови
Стопе приноса државних хартија од вредности
Преглед емитованих еврообвезница Републике Србије
Кредитни рејтинг Републике Србије
 
 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>