почетна контакт мапа сајта
 
   
ЋИР LAT EN DE
Почетна
   

Kалендар аукција

Kалендар аукција је званичан план аукција на месечном нивоу, који саставља и предлаже Министарство финансија, односно Управа за јавни дуг, на основу потреба и могућности да се у планираном месецу финансирају доспеле обавезе Републике Србије. Из разлога променљивоти динамике јавних прихода и примања, Министарство фианансија има право да измени календар аукција током месеца на који се односи.

Календар аукција је једна од тема која се расправља на седницама Комитета за ликвидност, који се одржава једном у три недеље. Чланови Комитета за ликвидност су: Државни секретари у министарству финансија, Помоћник министра сектора за макроекономске и фискалне анализе и пројекције, Директор управе за трезор, Директор управе зa јавни дуг и друга овлашћена лица. 

Календар емисија приказује, које хартије од вредности ће бити емитоване или откупљене (рочност и вредност емисије) и датум када ће се одржати аукција.
  Допуна распореда аукција откупа динарских државних ХоВ за први квартал 2020


  Допуна распореда аукција откупа динарских државних ХоВ за четврти квартал 2019

  Допуна распореда аукција откупа динарских државних ХоВ за четврти квартал 2019

 Планирани распоред аукција откупа динарских државних ХоВ за четврти квартал 2019

 Планирани распоред аукција динарских државних ХоВ за четврти квартал 2019

 


 
 
ВАКЦИНАЦИЈА
CALL CENTRI GRADOVA I OPŠTINA ZA PRUŽANJE POMOĆI GRADJANIMA
Укидање печата
Портал за инвеститоре
Стратегија управљања јавним дугом
Месечни извештај Управе за јавни дуг
Водич за инвеститоре
Медији
Линкови
Стопе приноса државних хартија од вредности
Преглед емитованих еврообвезница Републике Србије
Кредитни рејтинг Републике Србије
 
 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>