почетна контакт мапа сајта
 
   
ЋИР LAT EN DE
Почетна
   

Kалендар аукција

Kалендар аукција је званичан план аукција на месечном нивоу, који саставља и предлаже Министарство финансија, односно Управа за јавни дуг, на основу потреба и могућности да се у планираном месецу финансирају доспеле обавезе Републике Србије. Из разлога променљивоти динамике јавних прихода и примања, Министарство фианансија има право да измени календар аукција током месеца на који се односи.

Календар аукција је једна од тема која се расправља на седницама Комитета за ликвидност, који се одржава једном у три недеље. Чланови Комитета за ликвидност су: Државни секретари у министарству финансија, Помоћник министра сектора за макроекономске и фискалне анализе и пројекције, Директор управе за трезор, Директор управе зa јавни дуг и друга овлашћена лица. 

Календар емисија приказује, које хартије од вредности ће бити емитоване или откупљене (рочност и вредност емисије) и датум када ће се одржати аукција.

 


 
 
Укидање печата
Портал за инвеститоре
Стратегија управљања јавним дугом
Месечни извештај Управе за јавни дуг
Водич за инвеститоре
Медији
Линкови
Стопе приноса државних хартија од вредности
Преглед емитованих еврообвезница Републике Србије
Кредитни рејтинг Републике Србије
 
 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>