почетна контакт мапа сајта
 
   
ЋИР LAT EN DE
Почетна
   

Линкови
Народна банка Србије
 
Министарство финансија
http://www.mfin.gov.rs/

Народна скупштина Републике Србије
http://www.parlament.gov.rs/

Влада Републике Србије
http://www.srbija.gov.rs/

Министарство привреде
http://www.privreda.gov.rs/

Министарство спољних послова
http://www.mfa.gov.rs/Srpski/indexs.htm

Управа за трезор
http://www.trezor.gov.rs/

Пореска управа
http://www.poreskauprava.gov.rs/

Управа царина
http://www.upravacarina.rs/

Управа за спречавање прања новца
http://www.apml.gov.rs/

Развојна агенција Србије
http://www.ras.gov.rs/sr

Агенција за осигурање депозита
http://www.aod.rs/

Агенција за привредне регистре
http://www.apr.gov.rs/

Централни регистар депо и клиринг хартија од вредности
Приврeдна комора Србије

Републички завод за статистику
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/
 
 

 
 
ВАКЦИНАЦИЈА
CALL CENTRI GRADOVA I OPŠTINA ZA PRUŽANJE POMOĆI GRADJANIMA
Укидање печата
Портал за инвеститоре
Стратегија управљања јавним дугом
Месечни извештај Управе за јавни дуг
Водич за инвеститоре
Медији
Линкови
Стопе приноса државних хартија од вредности
Преглед емитованих еврообвезница Републике Србије
Кредитни рејтинг Републике Србије
 
 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>