почетна контакт мапа сајта
 
   
ЋИР LAT EN DE
Почетна
   

Медији

The Government Debt and Risk Management Program (GDRM)

Република Србија учесник је GDRM програма Трезора Светске банке, који финансира SECO (State Secretariat for Economic Affairs) Швајцарске Конфедерације и захваљујући коме је остварен значајан напредак у управљању јавним дугом. Програм GDRM од 2011. године подржава Управу за јавни дуг Републике Србије у унапређењу организационе структуре, ИТ система, заштите од финансијских ризика и развоја тржишта динарских хартија од вредности. С тим у вези, Бранко Дрчелић, вршилац дужности директора Управе за јавни дуг, говорио је о сарадњи између Републике Србије и Трезора Светске банке у оквиру GDRM програма. Кратак интервју који је објавила Светска банка можете погледати овде.

 
The Government Debt and Risk Management Program (GDRM)

Светска банка је објавила успех српске економије у погледу повећане отпорности на финансијске шокове и значај операција Управе за јавни дуг у смањењу трошкова задуживања и расхода буџета Републике Србије.

 
Sovereign Debt Management Forum 2016

Представници Министарства финансија - Управе за јавни дуг Републике Србије учествовали су у раду две конференције које организује Трезор Светске банке у Вашингтону у периоду од 18. до 20 октобра 2016. године.

Прва конференција посвећена The Government Debt and Risk Management програму, одржана је 18. октобра 2016. године  и на њој су учествовале све земље које су обухваћене овим програмом који организује Трезор Светске банке уз подршку SECO (State Secretariat for Economic Affairs) Швајцарске Конфедерације. Вршилац дужности директора Управе за јавни дуг Републике Србије, господин Бранко Дрчелић, презентовао је постигнућа у управљању јавним дугом Републике Србије у протеклих пет година, од како је Република Србија узела активно учешће у овом програму. 

У периоду од 19. до 20 октобра 2016. године одржан је и редовни Debt Management Forum који организује Светска банка на сваке две године како би представници земаља разменили искуства и методе у управљању јавним дугом. Вршиоцу дужности директора Управе за јавни дуг Републике Србије припала је част да по други пут учествује у расправи у панелу којим се отвара форум и презентује напредак из области управљања јавним дугом. У оквиру форума, вршилац дужности директора Управе за јавни дуг Републике Србије одржао је презентацију на тему одрживости јавног дуга и имплементације стратегије управљања јавним дугом.


    
 
The Government Debt and Risk Management Program (GDRM)

Светска банка је објавила оцену напретка Републике Србије у управљању јавним дугом и ризицима, који је остварен помоћу Трезора Светске банке и SECO (State Secretariat for Economic Affairs) Швајцарске Конфедерације.

Република Србија је била учесник програма The Government Debt and Risk Management Program у периоду од 2011. до 2016. године посредством Трезора Светске банке, захваљујући коме је остварен значајан напредак у управљању јавним дугом. Програм је финансиран од стране SECO (State Secretariat for Economic Affairs) Швајцарске Конфедерације.

http://treasury.worldbank.org/bdm/htm/GDRMProgram.html


 
Директор Управе за јавни дуг, 19. фебруара 2014. године, дао је интервју за часопис Бизнис магазин, који можете погледати овде .
 
У организацији Светске банке од 29-31.октобра 2012. године одржан је форум о Управљању јавним дугом у Вашингтону на којем је учествовала и делегација Управе за јавни дуг – Министарства финансија и привреде Републике Србије. На поменутом форуму су били присутни представници преко 40 земаља , као и представници Свестке банке и других међународних финансијских институција. У оквиру форума директор Управе за јавни дуг одржао је презентацију на тему ’’Унапређење управљања јавним дугом’’. У оквиру ове теме дискутовано је о најбољим моделима управљања јавним дугом и како се ти модели имплементирају на различите државе. Такође, у оквиру овог панела дискутовано је и о вези између институција за управљање јавним дугом и ревизорских институција. Светска банка организује форум на сваке две године како би представници земаља разменили искуства и методе у управљању јавним дугом.
 
 
 
 
 
ВАКЦИНАЦИЈА
CALL CENTRI GRADOVA I OPŠTINA ZA PRUŽANJE POMOĆI GRADJANIMA
Укидање печата
Портал за инвеститоре
Стратегија управљања јавним дугом
Месечни извештај Управе за јавни дуг
Водич за инвеститоре
Медији
Линкови
Стопе приноса државних хартија од вредности
Преглед емитованих еврообвезница Републике Србије
Кредитни рејтинг Републике Србије
 
 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>