početna kontakt mapa sajta
   
ЋИР LAT EN DE
Početna
   

Dobrodošli na zvaničnu internet stranicu Uprave za javni dug
Vesti
20.04.2018

Aukcija trogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije denominovanih u evrima, održana je dana 20. aprila 2018. godine
Detaljnije . . .
16.04.2018

Aukcija petogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije denominovanih u evrima održana je dana 16. aprila 2018. godine
Detaljnije . . .
10.04.2018

Reotvaranje emisije petogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije održano je dana 10. aprila 2018 godine
Detaljnije . . .
 
Grafički prikaz
 
Stanje javnog duga Republike Srbije na dan 31.03.2018. godine iznosilo je 2.847,7 milijardi dinara (24.055 miliona evra). Na kraju februara učešće javnog duga u bruto domaćem proizvodu bilo je na nivou od 59,0%; Pregled ostvarene cene/prinosa na zatvaranju trgovanja 20.04.2018. godine evroobveznica Republike Srbije: Srbija 2021 111,313/3,757%; Srbija 2020 102,528/3,482%; i Srbija 2018 101,957/2,883%;
 
Preliminarno stanje javnog duga Republike Srbije na dan 23.04.2018. godine iznosilo je 2.826.033.092.444 dinara.
 
 
Portal za investitore
Strategija upravljanja javnim dugom
Mesečni izveštaj Uprave za javni dug
Prezentacija za investitore
Vodič za investitore
Mediji
Linkovi
Stope prinosa državnih hartija od vrednosti
Pregled emitovanih evroobveznica Republike Srbije
Dinamika javnog duga Republike Srbije
 
 

Ministarstvo finansija Republike Srbije - Uprava za javni dug
Pop Lukina 7-9, Beograd
Tel : + 381 11 3202 461 ; Faks : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>