početna kontakt mapa sajta
   
ЋИР LAT EN DE
Početna
   

Dobrodošli na zvaničnu internet stranicu Uprave za javni dug
Vesti
20.02.2018

Reotvaranje emisije desetogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije, održano je dana 20. februara 2018. godine
Detaljnije . . .
19.02.2018

Reotvaranje emisije petogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije denominovanih u evrima, održano је dana 19. februara 2018. godine
Detaljnije . . .
13.02.2018

Reotvaranje emisije petogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije održano je dana 13. februara 2018 godine
Detaljnije . . .
 
Grafički prikaz
 
Stanje javnog duga Republike Srbije na dan 31.12.2017. godine iznosilo je 2.749,7 milijardi dinara (23.210 miliona evra). Na kraju decembra učešće javnog duga u bruto domaćem proizvodu bilo je na nivou od 61,5%; Pregled ostvarene cene/prinosa na zatvaranju trgovanja 14.02.2018. godine evroobveznica Republike Srbije: Srbija 2021 114,604/3,062%; Srbija 2020 103,810/3,013%; i Srbija 2018 102,881/2,602%;
 
Preliminarno stanje javnog duga Republike Srbije na dan 23.02.2018. godine iznosilo je 2.747.652.197.492 dinara.
 
 
Portal za investitore
Strategija upravljanja javnim dugom
Mesečni izveštaj Uprave za javni dug
Prezentacija za investitore
Vodič za investitore
Mediji
Linkovi
Stope prinosa državnih hartija od vrednosti
Pregled emitovanih evroobveznica Republike Srbije
Dinamika javnog duga Republike Srbije
 
 

Ministarstvo finansija Republike Srbije - Uprava za javni dug
Pop Lukina 7-9, Beograd
Tel : + 381 11 3202 461 ; Faks : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>