početna kontakt mapa sajta
   
ЋИР LAT EN DE
Početna
   

Dobrodošli na zvaničnu internet stranicu Uprave za javni dug
Obaveštenje
U vezi sa primenom Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ („Službeni glasnik RSˮ, broj 108/16), ukazujemo da se ovim zakonom obezbeđuje pravni osnov za isplatu stare devizne štednje položene kod banaka sa sedištem na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ, bez obzira na državljanstvo štediše. Pomenuti Zakon možete preuzeti ovde. Poziv se odnosi na:
 
1) državljane bivših republika SFRJ, osim Republike Srbije, koji su do 27. aprila 1992. godine položili deviznu štednju u svim srpskim bankama, bez obzira na mesto u kom se filijala nalazila;
2) srpske državljane, koji su do 27. aprila 1992. godine položili deviznu štednju u filijalama srpskih banaka koje su se nalazile na teritorijama bivših republika SFRJ.

Donetim podzakonskim aktom, Uredbom o postupku za utvrđivanje prava na isplatu devizne štednje građana („Službeni glasnik RSˮ, broj 8/17) bliže se uređuje postupak za utvrđivanje prava na isplatu devizne štednje građana. Pomenutu Uredbu možete preuzeti ovde.

Obrasce koji su propisani Uredbom i koji čine njen sastavni deo, možete preuzeti ovde: Obrazac 1Obrazac 2Obrazac 3

U skladu sa Zakonom i Uredbom sve informacije o načinu prijavljivanja potraživanja, dokumentaciji koju je potrebno dostaviti uz prijavu potraživanja, definisane su javnim pozivom. Pomenuti javni poziv mozete preuzeti ovde.
 
Obaveštavamo sve zainteresovane da je  poziv za prijavljivanje potraživanja objavljen u četvrtak dana 23.02.2017. godine u sledećim medijima na teritoriji Republike Srbije i na teritorijama bivših republika SFRJ:
 
u Republici Srbiji - u dnevnom listu «Politika»;
u Republici Srpskoj - u dnevnom listu «Glas Srpske»;
u Republici Crnoj Gori - u dnevnom listu «Dan»;
u Republici Makedoniji - u dnevnom listu «Dnevnik»;
u Republici Sloveniji - u dnevnom listu «Finance»;
u Republici Hrvatskoj- u dnevnom listu «Jutarnji list»;
u Federaciji Bosna i Hercegovina- u dnevnom listu «Avaz».
 
Uredba

Na osnovu člana 26. stav 1. Zakona o javnom dugu (Službeni glasnik RS, br.61/05, 107/09, 78/11 i 68/15), Vlada Republike Srbije je usvojila Uredbu o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu.

Uredba je objavljena u Službenom glasniku Republike Srbije broj 100 od 15. septembra 2014. godine, a primenjivaće se od 1. oktobra 2014. godine.
 
Novu Uredbu o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu možete preuzeti ovde.

 

 
Vesti
23.10.2017

Reotvaranje emisije sedmogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije, održano je dana 23. oktobra 2017. godine
Detaljnije . . .
09.10.2017

Saopštenje povodom kalendara aukcija državnih hartija od vrednosti Republike Srbije, za četvrti kvartal 2017. godine
Detaljnije . . .
21.09.2017

Aukcija trogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije denominovanih u evrima, održana je dana 21. septembra 2017. godine
Detaljnije . . .
 
Grafički prikaz
 
Stanje javnog duga Republike Srbije na dan 30.09.2017. godine iznosilo je 2.877,7 milijardi dinara (24.108 miliona evra). Na kraju septembra učešće javnog duga u bruto domaćem proizvodu bilo je na nivou od 64,6%; Pregled ostvarene cene/prinosa na zatvaranju trgovanja 23.10.2017. godine evroobveznica Republike Srbije: Srbija 2021 115,473/3,050%; Srbija 2017 100,330/1,383%; Srbija 2020 104,589/2,839%; i Srbija 2018 103,789/2,421%;
 
Preliminarno stanje javnog duga Republike Srbije na dan 23.10.2017. godine iznosilo je 2.863.609.574.948 dinara.
 
 
Portal za investitore
Strategija upravljanja javnim dugom
Mesečni izveštaj Uprave za javni dug
Prezentacija za investitore
Vodič za investitore
Mediji
Linkovi
Stope prinosa državnih hartija od vrednosti
Pregled emitovanih evroobveznica Republike Srbije
Dinamika javnog duga Republike Srbije
 
 

Ministarstvo finansija Republike Srbije - Uprava za javni dug
Pop Lukina 7-9, Beograd
Tel : + 381 11 3202 461 ; Faks : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>