početna kontakt mapa sajta
   
ЋИР LAT EN DE
Početna
   

Osnovne informacije
Istorija

Kontinuitet srpske državnosti, čiji koreni potiču iz ranog srednjeg veka, prekinut je osmanlijskim osvajanjem. Uspostavljanje moderne srpske države počinje 1804. godine. Period ratova i društvenih promena, koji je poznat kao srpska revolucija, omogućio je da se 1817. godine na teritoriji većeg dela današnje Centralne Srbije, formira Kneževina Srbija, kao autonomna oblast u sastavu Osmanlijskog carstva. Kako je Srbija postala de facto nezavisna, odbačeni su zastareli društveno-ekonomski sistemi osmanlijske države i dolazi do primene industrijskih inovacija u privredi. Jedna od najznačajnijih događaja u tom periodu je donošenje prvog demokratskog ustava Srbije (Sretenjski Ustav 1835.), koji se temeljio na pozitivnoj praksi ustavnosti Belgije i Francuske. Ustav Srbije iz 1835. godine je ujedno bio jedan od prvih modernih ustava u Evropi. Kneževina Srbija je punu nezevisnost, među prvima na Balkanu, stekla odredbama Berlinskog kongresa iz 1878. godine, da bi ubrzo bila proglašena Kraljevina Srbija (1882).

Posle I svetskog rata, Kraljevini Srbiji, koja je u svom sastavu već imala današnju Centralnu Srbiju i Kosovo, priključena je Vojvodina. Srbija je 1918. godine ušla u sastav novoformirane države Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, koje će 1929. godine formalno biti preimenovano u Kraljevina Jugoslavija.
Po završetku II svetskog rata i izvršene revolucije u Jugoslaviji, ukinuta je monarhija i uveden socijalizam kao politički i društveni sistem, a država je postala federacija sa šest republika. Država je menjala službeno ime, da bi 1963. godine bila imenovana kao Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija (SFRJ).
Početkom 90-ih godina prošlog veka, u Jugoslaviji dolazi do građanskog rata, a sve republike koje su proglasile nezavisnost dobijaju međunarodno priznanje. Republika Srbija i Republika Crna Gora, na čijim teritorijama nije bilo sukoba, formiraju Saveznu Republiku Jugoslaviju (SRJ) 1992. godine.
Posle političkih promena 2000. godine Savezna Republika Jugoslavija ponovo pristupa međunarodnim političkim i ekonomskim organizacijama, a država dobija ime Državna zajednica Srbija i Crna Gora (2003). Posle proglašenja nezavisnosti Crne Gore (2006), Srbija postaje samostalna, pod službenim nazivom Republika Srbija.
Kosovo, koje je od 1999. godine pod administracijom Ujedinjenih Nacija, jednostrasno je proglasilo nezavisnost 17. februara 2008. godine. Samopšroglašena Republika Kosovo nije priznata od strane Ujedinjenih Nacija, kao ni od strane većine zemalja sveta.
Glavni grad Republike Srbije je Beograd.
 
Geografija

Republika Srbija je kontinentalna država, koja se nalazi u regionu jugoistočne Evrope, na Balkanskom poluostrvu (oko 80% teritorije) i u regionu srednje Evrope, u Panonskoj niziji ( oko 20% teritorije ). Ukupna površina teritorije Republike Srbije iznosi 88.361 km2. Severni deo Republike čini ravnica, a južni deo brežuljci i planine. Najniža tačka iznosi 17 metara nadmorske visine i nalazi se na izlasku Dunava, kod Prahova, a najviši vrh zemlje je Đeravica ( planina Prokletije ) sa visinom od 2.656 metara nadmorske visine. Veći deo Srbije (92.4%) pripada slivu Dunava. Sam Dunav protiče kroz severni deo zemlje, dužinom od 588 km.

Ukupna dužina granice sa susednim državama iznosi 2.397 km, od čega je 1.717 km suvozemnih i 680 km rečnih. Srbija se graniči sa Mađarskom na severu, na severo-istoku sa Rumunijom, na istoku sa Bugarskom, na jugu sa Republikom Makedonijom, na jugo-zapadu sa Albanijom i sa Crnom Gorom, a na zapadu sa Hrvatskom i sa Bosnom i Hercegovinom.
 
Demografija
Srbija ima 7.120.666 stanovnika, od kojih glavni grad, Beograd sa okolinom, ima 1.639.121 .
Srbi čine većinu stanovništva (82.9%). Ostatak stanovništva predstavljaju nacionalne manjine, u najvećem broju Mađari (3.9%), Bošnjaci (1.8%), Romi (1.4%), Crnogorci (0.9%), ostali (8%).
Stopa rađanja je 1.4 dece, uproseku, po ženi, što je niže od svetskog proseka. Starosna struktura Srbije je srednjeg doba, 15-65 godina (68%), a prosečna dužina života je 74.56 godine (muškarci 71.71 godinu, a žene 77.58 godina). 56% ukupnog stanovništva živi u gradovima, a čak 96.4% stanovništva je pismeno.
Službeni jezik je srpski, pisan ćiriličnim pismom. Pored službenog, govore se i jezici nacionalnih manjina.
Najveći broj stanovnika Srbije (85%) je pravoslavne veroispovesti. Druga, po zastupljenosti, je rimokatolička vera (5.5%), zatim muslimanska (3.2%) i protestantska (1.08%). Pored navedenih veroispoversti, u Srbiji postoji i izvestan broj drugih, slabije zastupljenih religija, kao i izvestan broj ateista.
 
 
Ukidanje pečata
Portal za investitore
Strategija upravljanja javnim dugom
Mesečni izveštaj Uprave za javni dug
Prezentacija za investitore
Vodič za investitore
Mediji
Linkovi
Stope prinosa državnih hartija od vrednosti
Pregled emitovanih evroobveznica Republike Srbije
Kreditni rejting Republike Srbije
 
 

Ministarstvo finansija Republike Srbije - Uprava za javni dug
Pop Lukina 7-9, Beograd
Tel : + 381 11 3202 461 ; Faks : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>