početna kontakt mapa sajta
   
ЋИР LAT EN DE
Početna
   

Vlada Republike Srbije
Vlada RS

Vlada Republike Srbije je nosilac izvršne vlasti Republike. Izbor Vlade se vrši sledećim postupkom: predsednik Republike, Narodnoj skupštini, predloži kandidata za predsednika Vlade, nakon čega kandidat iznosi program Vlade i predlaže njen sastav. Narodni poslanici istovremeno glasaju o programu Vlade i o izboru predsednika i članova Vlade. Vlada je izglasana ukoliko većina narodnih poslanika da svoj glas programu i predlogu. Mandat Vlade traje četiri godine, a otpočinje polaganjem zakletve pred Narodnom skupštinom.


Vladu čine: predsednik Vlade, jedan ili više potpredsednika i ministri. Vlada izvršava zakone koje je donela Narodna skupština, vodi politiku i usmerava i kontroliše rad ministarstava. Pored toga, Vlada donosi odluke, uredbe, rešenja i zaključke, usvaja memorandum o budžetu i predlaže Narodnoj skupštini zakone i druge opšte akte.

 
Državnа upravа
Državna uprava je deo izvršne vlasti, preko koje Vlada olakšano upravnja, sprovodi i kontroliše poslove na državnom nivou. Poslovi državne uprave su da priprema nacrte zakona, propisa i ostalih akata za Vladu, zatim da predlaže strategije i druge mera koje su značajne za unapređenje rada Vlade, da prati i utvrđuje stanja u oblastima svog delokruga kao i da izvršava zakone, druge propise i opšte akate Vlade, odnosno Narodne skupštine. Državnu upravu čine organi državne uprave, a to su ministarstva, organi uprave u sastavu ministarstva i posebne organizacije. Organi državne uprave su samostalni u svome radu, ali su odgovorni Vladi i u obavezi su da postupaju u skladu sa Ustavom i zakonom, što podrazumeva da u svom radu postupaju nepristrasno i politički neutralno.
Ministarstva se obrazuju u cilju boljeg izvršavanja poslova državne uprave u jednoj ili više međusobno povezanih oblasti. Oni se sastoje od jednog ili više organa uprave u svom sastavu, a ti organi su uprave, inspektorati i direkcije. U Republici Srbiji postoji osamnaest ministarstava i njima rukovode ministri:
U radu Vlade učestvuju i tri ministra bez portfelja zadužena za populacionu politiku, regionalni razvoj i koordinaciju rada javnih preduzeća i inovacije i tehnologiju. Posebne organizacije predstavljaju sekretarijati i zavodi,odnosno agencije. Oni se formiraju radi obavljanja stručnih poslova, koji zahtevaju veću samostalnost od one koju imaju organi uprave u sastavu ministarstava.
Poslove državnih uprava obavljaju državni službenici, a organi državnih uprava su u obavezi da javnosti omoguće uvid u svoj rad.
 
 
Ukidanje pečata
Portal za investitore
Strategija upravljanja javnim dugom
Mesečni izveštaj Uprave za javni dug
Prezentacija za investitore
Vodič za investitore
Mediji
Linkovi
Stope prinosa državnih hartija od vrednosti
Pregled emitovanih evroobveznica Republike Srbije
Kreditni rejting Republike Srbije
 
 

Ministarstvo finansija Republike Srbije - Uprava za javni dug
Pop Lukina 7-9, Beograd
Tel : + 381 11 3202 461 ; Faks : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>