početna kontakt mapa sajta
   
ЋИР LAT EN DE
Početna
   

Strategija upravljanja javnim dugom
Na osnovu Zakona o javnom dugu ('Službeni glasnik RS', broj 61/05, 107/09, 78/11 i 68/15) Uprava za javni dug pripremila je 'Strategiju upravljanja javnim dugom za 2017-2019'.
 

 
Fiskalna strategija

 Fiskalna strategija za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu
 
 
Portal za investitore
Strategija upravljanja javnim dugom
Mesečni izveštaj Uprave za javni dug
Prezentacija za investitore
Vodič za investitore
Mediji
Linkovi
Stope prinosa državnih hartija od vrednosti
Pregled emitovanih evroobveznica Republike Srbije
Dinamika javnog duga Republike Srbije
 
 

Ministarstvo finansija Republike Srbije - Uprava za javni dug
Pop Lukina 7-9, Beograd
Tel : + 381 11 3202 461 ; Faks : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>