početna kontakt mapa sajta
   
ЋИР LAT EN DE
Početna
   

Privreda Srbije
Privreda Republike Srbije se temelji na pružanju različitih vrsta usluga, industriji i poljoprivredi. Privredu Republike čine sledeće privredne grane:
- Bankarstvo i osiguranje
- Drvna industrija
- Energetika
- Građevinska industrija
- Kreativna industrija
- Hemija, farmacija, guma i nematali
- Informatika
- Komunalna delatnost
- Metalska i elektro industrija
- Poljoprivreda
- Rudnici metala i metalurgija
- Saobraćaj
- Tekstil i koža
- Trovina
- Turizam i ugostiteljatvo
- Privatno obezbeđenje
Ekonomija Republike Srbije i tokom 2017. godine ostvaruje poboljšanje svih makroekonomskih indikatora. Rast BDP-a u 2017. godini iznosio je 1,9% i bio je vođen svim sektorima (osim poljoprivrede). Isključujući šokove u poljoprivredi i energetici od početka godine, srpska privreda rasla je po stopi od 3,0%. Planirani rast bruto domaćeg proizvoda za 2018. godinu je 3,5%. Ubrzanje rasta rezultat je makroekonomske stabilizacije, unapređenja poslovnog okruženja, povećanja kapitalne potrošnje države, efekata relaksacije monetarne politike, sprovođenja strukturnih reformi i rasta tražnje. 
Rast BDP u četvrtom kvartalu 2017. godine vođen je rastom prerađivačke i ukupne industrijske proizvodnje. Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u decembru 2017. godine veća je za 0,5% nego u decembru 2016. godine, a u odnosu na prosek 2016. godine veća je za 6,9%. Industrijska proizvodnja u 2017. godini, u poređenju sa 2016. godinom, veća je za 3,5%. Prerađivačka industrija je ostvarila rast od 6,4% u 2017. godini, u poređenju sa 2016. godinom.
Spoljnotrgovinsku razmenu dobara Republika Srbija najvećim delom obavlja sa zemljama članicama Evropske unije.  Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Srbije u 2017. godini iznosila je, izraženo u dolarima, 38,93 milijarde, što je porast od 15,3% u odnosu na prethodnu godinu, dok je u evrima bila veća za 13,0% i iznosila je 34,46 milijardi.
Pored oslanjanja na sopstvene kapacitete, rast i razvoj privrede Srbije zavisi od uslova na tržištu Evropske unije, kao glavnog spoljnotrgovinskog partnera.

 
 
Ukidanje pečata
Portal za investitore
Strategija upravljanja javnim dugom
Mesečni izveštaj Uprave za javni dug
Prezentacija za investitore
Vodič za investitore
Mediji
Linkovi
Stope prinosa državnih hartija od vrednosti
Pregled emitovanih evroobveznica Republike Srbije
Kreditni rejting Republike Srbije
 
 

Ministarstvo finansija Republike Srbije - Uprava za javni dug
Pop Lukina 7-9, Beograd
Tel : + 381 11 3202 461 ; Faks : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>