početna kontakt mapa sajta
   
ЋИР LAT EN DE
Početna
   

Privreda Srbije
Privreda Republike Srbije se temelji na pružanju različitih vrsta usluga, industriji i poljoprivredi. Privredu Republike čine sledeće privredne grane:

- Bankarstvo i osiguranje
- Drvna industrija
- Energetika
- Građevinska industrija
- Kreativna industrija
- Hemija, farmacija, guma i nematali
- Informatika
- Komunalna delatnost
- Metalska i elektro industrija
- Poljoprivreda
- Rudnici metala i metalurgija
- Saobraćaj
- Tekstil i koža
- Trovina
- Turizam i ugostiteljatvo
- Privatno obezbeđenje
Ekonomija Republike Srbije i tokom 2016. godine ostvaruje poboljšanje svih makroekonomskih indikatora. Projekcija privrednog rasta za ovu godinu po treći put je revidirana naviše (sa početnih 1,8% na aktuelnih 2,7%), uz poboljšanje izgleda u narednom srednjoročnom periodu. Planirani rast bruto domaćeg proizvoda za 2017. godinu je 3%, čime bi se nastavio trend uslovljen ostvarivanjem dobrih rezultata iz  2016. godine. Početak godine karakteriše nastavak smanjivanja unutrašnjih i spoljnih neravnoteža i rast privrede na zdravim osnovama.     
Rast BDP u četvrtom kvartalu 2016. godine vođen je rastom prerađivačke i ukupne industrijske proizvodnje.   U decembru 2016. godine u poređenju sa istim mesecom 2015. industrijska proizvodnja u sektoru prerađivačke industrije bila je veća za 8,2%, dok je ukupna industrijska proizvodnja u decembru 2016. godine bila  veća za 11,2% u odnosu na prosek 2015. godine.
Spoljnotrgovinsku razmenu dobara Republika Srbija najvećim delom obavlja sa zemljama članicama Evropske unije.  Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Srbije u 2016. godini iznosila je, izraženo u dolarima, 34,14 milijardi, što je porast od 8,1% u odnosu na prethodnu godinu, dok je u evrima bila veća za 8,4% i iznosila je 30,82 milijarde.
Pored oslanjanja na sopstvene kapacitete, rast i razvoj privrede Srbije zavisi od uslova na tržištu Evropske unije, kao glavnog spoljnotrgovinskog partnera.
 
 
Portal za investitore
Strategija upravljanja javnim dugom
Mesečni izveštaj Uprave za javni dug
Prezentacija za investitore
Vodič za investitore
Mediji
Linkovi
Stope prinosa državnih hartija od vrednosti
Pregled emitovanih evroobveznica Republike Srbije
Dinamika javnog duga Republike Srbije
 
 

Ministarstvo finansija Republike Srbije - Uprava za javni dug
Pop Lukina 7-9, Beograd
Tel : + 381 11 3202 461 ; Faks : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>