početna kontakt mapa sajta
   
ЋИР LAT EN DE
Početna
   

Aukcijski metod
Državne hartije od vrednosti (zapisi i obveznice) emituje Republika Srbija, a prodaju se metodom aukcija, kroz sistem Aukcijske platforme trezora. Aukcije se obično organizuju dva puta nedeljno (radnim danima).

Javni poziv za aukciju se šalje ovlašćenim učesnicima (koji u svoje ime, ili u ime drugih investitora kupuju hartije od vrednosti) tri dana pre aukcije, a na dan pre aukcije mora biti registrovana kod Centralnog registra hartija od vrednosti (preko kojeg se obavlja kliring i saldiranje). 

Vrsta aukcije je primarna prodaja, po metodi jedinstvene cene. Države hartije od vrednosti dele se na kratkoročne državne (do godinu dana) i dugoročne državne hartije od vrednosti (ročnost preko godinu dana). Državni zapisi mogu biti sa ročnošću do godinu dana (3 meseca i 6 meseci) i do dve godine (53 nedelje, 18 meseci 24 meseca), dok se državne obveznice odnose na ročnost od dve godine i duže. Kod ročnosti do godinu dana, saldiranje se obavlja istog dana kada je održana aukcija, dok se kod državnih hartija od vrednosti sa ročnošću preko godinu dana, saldiranje obavlja dva dana od aukcije (T+2).
 
 
Ukidanje pečata
Portal za investitore
Strategija upravljanja javnim dugom
Mesečni izveštaj Uprave za javni dug
Prezentacija za investitore
Vodič za investitore
Mediji
Linkovi
Stope prinosa državnih hartija od vrednosti
Pregled emitovanih evroobveznica Republike Srbije
Kreditni rejting Republike Srbije
 
 

Ministarstvo finansija Republike Srbije - Uprava za javni dug
Pop Lukina 7-9, Beograd
Tel : + 381 11 3202 461 ; Faks : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>