početna kontakt mapa sajta
   
ЋИР LAT EN DE
Početna
   

Vremenski okvir
Aukcije se izvode po definisanom vremenskom okviru, koji je isti bez obzira da li su predmet prodaje zapisi ili obveznice. Svaka aukcija počinje u 10 časova, sa fazom podnošenja naloga koja traje do 11 časova. Svi podneseni nalozi moraju biti u iznosu od 50.000 dinara, odnosno 5.000 evra minimalno, u zavisnosti da li se prodaju dinarske, ili u evrima denominovane hartije od vrednosti. Maksimalan iznos pojedinačnog naloga može biti 30% vrednosti aukcije. Posle faze podnošenja naloga, u periodu od 11 do 11:30 časova, dolazi faza aukcije, tokom koje Drektor Uprave za javni dug, ili drugo ovlašćeno lice, donosi odluku o minimalno prihvatljivoj stopi (diskontna stopa, ili prinos do dospeća).Sve transakcije treba da budu zaključene do 11:45 časova. Rezultati i statistika izvršene aukcije se objavljuje istog dana, do 12 časova. Saldiranje i plaćanje se vrši preko sistema Centralnog registra hartija od vrednosti i depo kliring.
 
 
Ukidanje pečata
Portal za investitore
Strategija upravljanja javnim dugom
Mesečni izveštaj Uprave za javni dug
Prezentacija za investitore
Vodič za investitore
Mediji
Linkovi
Stope prinosa državnih hartija od vrednosti
Pregled emitovanih evroobveznica Republike Srbije
Kreditni rejting Republike Srbije
 
 

Ministarstvo finansija Republike Srbije - Uprava za javni dug
Pop Lukina 7-9, Beograd
Tel : + 381 11 3202 461 ; Faks : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>