početna kontakt mapa sajta
   
ЋИР LAT EN DE
Početna
   

Mediji

The Government Debt and Risk Management Program (GDRM)

Republika Srbija učesnik je GDRM programa Trezora Svetske banke, koji finansira SECO (State Secretariat for Economic Affairs) Švajcarske Konfederacije i zahvaljujući kome je ostvaren značajan napredak u upravljanju javnim dugom. Program GDRM od 2011. godine podržava Upravu za javni dug Republike Srbije u unapređenju organizacione strukture, IT sistema, zaštite od finansijskih rizika i razvoja tržišta dinarskih hartija od vrednosti. S tim u vezi, Branko Drčelić, vršilac dužnosti direktora Uprave za javni dug, govorio je o saradnji između Republike Srbije i Trezora Svetske banke u okviru GDRM programa. Kratak intervju koji je objavila Svetska banka možete pogledati ovde.
 
The Government Debt and Risk Management Program (GDRM)

Svetska banka je objavila uspeh srpske ekonomije u pogledu povećane otpornosti na finansijske šokove i značaj operacija Uprave za javni dug u smanjenju troškova zaduživanja i rashoda budžeta Republike Srbije.

 
Sovereign Debt Management Forum 2016

Predstavnici Ministarstva finansija - Uprave za javni dug Republike Srbije učestvovali su u radu dve konferencije koje organizuje Trezor Svetske banke u Vašingtonu u periodu od 18. do 20 oktobra 2016. godine.

Prva konferencija posvećena The Government Debt and Risk Management programu, održana je 18. oktobra 2016. godine i na njoj su učestvovale sve zemlje koje su obuhvaćene ovim programom koji organizuje Trezor Svetske banke uz podršku SECO (State Secretariat for Economic Affairs) Švajcarske Konfederacije. Vršilac dužnosti direktora Uprave za javni dug Republike Srbije, gospodin Branko Drčelić, prezentovao je postignuća u upravljanju javnim dugom Republike Srbije u proteklih pet godina, od kako je Republika Srbija uzela aktivno učešće u ovom programu. 

U periodu od 19. do 20 oktobra 2016. godine održan je i redovni Debt Management Forum koji organizuje Svetska banka na svake dve godine kako bi predstavnici zemalja razmenili iskustva i metode u upravljanju javnim dugom. Vršiocu dužnosti direktora Uprave za javni dug Republike Srbije pripala je čast da po drugi put učestvuje u raspravi u panelu kojim se otvara forum i prezentuje napredak iz oblasti upravljanja javnim dugom. U okviru foruma, vršilac dužnosti direktora Uprave za javni dug Republike Srbije održao je prezentaciju na temu održivosti javnog duga i implementacije strategije upravljanja javnim dugom.

    
 
The Government Debt and Risk Management Program (GDRM)

Svetska banka je objavila ocenu napretka Republike Srbije u upravljanju javnim dugom i rizicima, koji je ostvaren pomoću Trezora Svetske banke i SECO (State Secretariat for Economic Affairs) Švajcarske Konfederacije.


Republika Srbija je bila učesnik programa The Government and Risk Management Program u periodu od 2011. do 2016. godine posredstvom Trezora Svetske banke, zahvaljujući kome je ostvaren značajan napredak u upravljanju javnim dugom.

http://treasury.worldbank.org/bdm/htm/GDRMProgram.html

 
Direktor Uprave za javni dug, 19. februara 2014. godine,  dao je intervju za časopis Biznis magazin, koji možete pogledati ovde .
 

U organizaciji Svetske banke od 29-31.oktobra 2012. godine održan je forum o Upravljanju javnim dugom u Vašingtonu na kojem je učestvovala i delegacija Uprave za javni dug – Ministarstva finansija i privrede Republike Srbije.  Na pomenutom forumu su bili prisutni predstavnici preko 40 zemalja , kao i predstavnici Svestke banke i drugih međunarodnih finansijskih institucija. U okviru foruma  direktor Uprave za javni dug održao je prezentaciju na temu  ’’Unapređenje upravljanja javnim dugom’’.  U okviru ove teme diskutovano je o najboljim modelima upravljanja javnim dugom i kako se ti modeli implementiraju na različite države.  Takodje, u okviru ovog panela diskutovano je i o vezi između institucija za upravljanje javnim dugom i revizorskih institucija. Svetska banka organizuje forum na svake dve godine kako bi predstavnici zemalja razmenili iskustva i metode u upravljanju javnim dugom.

 
 
Ukidanje pečata
Portal za investitore
Strategija upravljanja javnim dugom
Mesečni izveštaj Uprave za javni dug
Prezentacija za investitore
Vodič za investitore
Mediji
Linkovi
Stope prinosa državnih hartija od vrednosti
Pregled emitovanih evroobveznica Republike Srbije
Kreditni rejting Republike Srbije
 
 

Ministarstvo finansija Republike Srbije - Uprava za javni dug
Pop Lukina 7-9, Beograd
Tel : + 381 11 3202 461 ; Faks : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>