13.05.2013
Javni dug Republike Srbije smanjen je u aprilu za 309 miliona evra. Kao rezultat razduživanja države, učešće javnog duga u bruto domaćem proizvodu palo je na 56,1% odsto.

Javni dug na kraju aprila iznosio je 19,08 milijardi evra i bio je za 309 miliona evra manji u odnosu na prethodni mesec. Srbija se u aprilu razdužila prvenstveno zahvaljujući prevremenoj otplati polovine duga prema Londonskom klubu poverilaca, čime je izvršena jedna od najboljih operacija restruktuiranja državnog duga još od 2006. godine, kada je, takođe na inicijativu ministra Dinkića, prevremeno otplaćen veliki deo duga prema Svetskoj banci.

Značajno razduživanje u aprilu izvršeno je i na domaćem finansijskom tržištu, gde je otplaćeno 39 milijardi dinara duga po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti. Razduživanje Srbije doprinelo je daljem padu kamatnih stopa i rastu poverenja u državne obveznice, kako na domaćem, tako i na međunarodnom tržištu kapitala.

I u narednom periodu Ministarstvo finansija će koristiti jeftinije kredite da bi otplatilo skuplje zajmove iz prošlosti. Vlada će preduzimati i druge aktivnosti na smanjivanju učešća javnog duga u bruto-domaćem proizvodu, pri čemu će najznačajnije biti mere na jačanju domaće privrede i izvoza, kao i svođenje budžetskog deficita u održive okvire, kroz eliminisanje neproduktivnog trošenja države na svim nivoima i reformu javnog sektora.