17.06.2013
Javni dug Republike Srbije smanjen je u maju mesecu za 106,8 miliona evra, i iznosio je 18,97 milijardi evra. Glavni doprinos razduživanju Republike Srbije tokom maja meseca dale su otplata obaveza po osnovu stare devizne štednje građana u iznosu od 190,5 miliona evra i otplate obaveza po osnovu dospelih državnih hartija od vrednosti od 19 milijardi dinara. Učešće javnog duga u bruto domaćem proizvodu na kraju maja 2013. godine iznosilo je 56,3% odsto.
Od početka godine Republike Srbija je servisirala obaveze po osnovu javnog duga u ukupnom iznosu od 262,2 milijarde dinara (2,35 milijardi evra) od čega na ime glavnice 222,0 milijarde dinara (2,0 milijarde evra). Najveće razduživanje tokom prvih pet meseci izvršeno je na domaćem finansijskom tržištu, gde je otplaćeno 166,3 milijarde dinara (1,5 milijarde evra) duga po osnovu dospelih državnih hartija od vrednosti, dok su troškovi kamata po osnovu dospelih državnih hartija od vrednosti na domaćem tržištu plaćeni u ukupnom iznosu od 23,1 milijardu dinara (207 miliona evra).
Obaveze prema inostranim poveriocima plaćene su u iznosu od 61,4 milijarde dinara (550 miliona evra), od čega na ime glavnice 45,8 milijardi dinara (411 miliona evra). Najznačajnija stavka razduživanja Republike Srbije na međunarodnom finansijskom tržištu predstavlja prevremena otplata dela obaveza prema Londonskom klubu poverilaca u iznosu od 36,8 milijardi dinara (436 miliona američkih dolara). Republika Srbija je platila obaveze po osnovu dospeća kupona emitovanih evroobveznica Republike na međunarodnom tržištu u ukupnom iznosu od 8,0 milijardi dinara (71,7 miliona evra). U posmatranom periodu izmirene su obaveze po osnovu datih garancija u ukupnom iznosu od 8,1 milijardi dinara (73 milion evra), od čega na ime glavnice 6,9 milijardi dinara (62 miliona evra).
U cilju finansiranja dospelih obaveza Republika Srbija je tokom maja ostvarila primanja po osnovu emitovanih hartija od vrednosti na domaćem finansijskom tržištu u iznosu od 28,9 milijardi dinara (259,3 miliona evra), dok je po osnovu projektnog finansiranja povučeno 10 miliona evra.
Kamatne stope na primarnom tržištu državnih hartija od vrednosti emitovane u domaćoj valuti i evrima zabeležile su nova smanjenja tokom maja meseca, kada su dve aukcije realizovane sa premijom, čime su ostavreni dodatni prihodi za budžet Republike Srbije.