15.07.2013
Javni dug Republike Srbije smanjen je u junu mesecu za 69,3 miliona evra, i iznosio je 18,9 milijardi evra. Glavni doprinos razduživanju Republike Srbije tokom juna meseca dale su otplata obaveza po osnovu hartija od vrednosti emitovanih na domaćem finansijskom tržištu u iznosu od 11,8 milijarde dinara, kao i otplata obaveza prema domaćim poslovnim bankama u iznosu 2,9 milijardi dinara. Učešće javnog duga u bruto domaćem proizvodu na kraju juna 2013. godine iznosilo je 57,4% odsto. Do povećanja učešća javnog duga u bruto domaćem proizvodu u odnosu na mesec maj kada je učešće bilo na nivou od 56,3 odsto došlo je usled slabljenja domaće valute u odnosu na valutu evro.

Od početka godine Republike Srbija je servisirala obaveze po osnovu javnog duga u ukupnom iznosu od 285,3 milijarde dinara (2,55 milijardi evra) od čega na ime glavnice 241,5 milijarde dinara (2,2 milijarde evra). Najveće razduživanje tokom prvih šest meseci izvršeno je na domaćem finansijskom tržištu, gde je otplaćeno 178,1 milijarde dinara (1,6 milijarde evra) duga po osnovu dospelih državnih hartija od vrednosti, dok su troškovi kamata po osnovu dospelih državnih hartija od vrednosti na domaćem tržištu plaćeni u ukupnom iznosu od 24,0 milijardi dinara (214 miliona evra).

Obaveze prema inostranim poveriocima plaćene su u iznosu od 66,2 milijarde dinara (592 miliona evra), od čega na ime glavnice 49,4 milijardi dinara (441 miliona evra). Najznačajnija stavka razduživanja Republike Srbije na međunarodnom finansijskom tržištu predstavlja prevremena otplata dela obaveza prema Londonskom klubu poverilaca u iznosu od 36,8 milijardi dinara (436 miliona američkih dolara). Republika Srbija je platila obaveze po osnovu dospeća kupona emitovanih evroobveznica Republike na međunarodnom tržištu u ukupnom iznosu od 8,0 milijardi dinara (71,7 miliona evra). U posmatranom periodu izmirene su obaveze po osnovu datih garancija u ukupnom iznosu od 9,9 milijardi dinara (89 miliona evra), od čega na ime glavnice 8,2 milijardi dinara (74 miliona evra).

U cilju finansiranja dospelih obaveza Republika Srbija je tokom juna ostvarila primanja po osnovu emitovanih hartija od vrednosti na domaćem finansijskom tržištu u iznosu od 14,5 milijardi dinara (129,1 miliona evra).