16.10.2013
Javni dug Republike Srbije smanjen je u septembru mesecu za 76 miliona evra, i iznosio je 19,07 milijardi evra. Učešće javnog duga u bruto domaćem proizvodu na kraju septembra 2013. godine iznosilo je 58,1% odsto.
Od početka godine Republike Srbija je servisirala obaveze po osnovu javnog duga u ukupnom iznosu od 382,0 milijarde dinara (3,4 milijarde evra) od čega na ime glavnice 312,3 milijarde dinara (2,8 milijardi evra). Najveće razduživanje tokom prvih devet meseci izvršeno je na domaćem finansijskom tržištu, gde je otplaćeno 214,1 milijardu dinara (1,9 milijardi evra) duga po osnovu dospelih državnih hartija od vrednosti, dok su troškovi kamata po osnovu dospelih državnih hartija od vrednosti na domaćem tržištu plaćeni u ukupnom iznosu od 32,8 milijardi dinara (0,3 milijarde evra). Obaveze prema inostranim poveriocima plaćene su u iznosu od 88,4 milijardi dinara (0,8 milijardi evra), od čega na ime glavnice 57,9 milijardi dinara (0,5 milijardi evra) Najznačajnija stavka razduživanja Republike Srbije na međunarodnom finansijskom tržištu predstavlja prevremena otplata dela obaveza prema Londonskom klubu poverilaca u iznosu od 36,8 milijardi dinara (436 miliona američkih dolara). Republika Srbija je platila obaveze po osnovu dospeća kupona emitovanih evroobveznica Republike na međunarodnom tržištu u ukupnom iznosu od 17,3 milijarde dinara (201,25 miliona dolara). U posmatranom periodu izmirene su obaveze po osnovu datih garancija u ukupnom iznosu od 17,2 milijarde dinara (152,3 miliona evra), od čega na ime glavnice 12,7 milijardi dinara (112,4 miliona evra), dok su troškovi kamata plaćeni u ukupnom iznosu od 4,5 milijardi dinara (39,9 miliona evra).
U cilju finansiranja dospelih obaveza Republika Srbija je tokom septembra ostvarila primanja po osnovu emitovanih hartija od vrednosti na domaćem finansijskom tržištu u iznosu od 21,1 milijardu dinara (187 miliona evra).