15.11.2013
Reotvaranje emisije trogodišnjih državnih obveznica od 25. juna 2013. godine biće održano 25. novembra 2013. godine. Obim ponude iznosiće 8.099.260.000,00 dinara.
Reotvaranje emisije trogodišnjih državnih obveznica od 13. avgusta 2013. godine biće održano 27. novembra 2013. godine. Obim ponude iznosiće 6.579.290.000,00 dinara.