19.11.2013
Javni dug Republike Srbije povećan je u oktobru mesecu za 227 miliona evra, i iznosio je 19,3 milijardi evra. Učešće javnog duga u bruto domaćem proizvodu na kraju oktobra 2013. godine iznosilo je 58,5% odsto.
Od početka godine Republike Srbija je servisirala obaveze po osnovu javnog duga u ukupnom iznosu od 422,1 milijardu dinara (3,7 milijardi evra) od čega na ime glavnice 344,6 milijardi dinara (3,1 milijardu evra). Najveće razduživanje tokom prvih devet meseci izvršeno je na domaćem finansijskom tržištu, gde je otplaćeno 255,1 milijardu dinara (2,3 milijarde evra) duga po osnovu dospelih državnih hartija od vrednosti, dok su troškovi kamata po osnovu dospelih državnih hartija od vrednosti na domaćem tržištu plaćeni u ukupnom iznosu od 37,7 milijardi dinara (0,3 milijarde evra). Obaveze prema inostranim poveriocima plaćene su u iznosu od 93,0 milijarde dinara (0,8 milijardi evra), od čega na ime glavnice 60,3 milijardi dinara (0,5 milijardi evra) Najznačajnija stavka razduživanja Republike Srbije na međunarodnom finansijskom tržištu predstavlja prevremena otplata dela obaveza prema Londonskom klubu poverilaca u iznosu od 36,8 milijardi dinara (436 miliona američkih dolara). Republika Srbija je platila obaveze po osnovu dospeća kupona emitovanih evroobveznica Republike na međunarodnom tržištu u ukupnom iznosu od 17,3 milijarde dinara (201,25 miliona dolara). U posmatranom periodu izmirene su obaveze po osnovu datih garancija u ukupnom iznosu od 24,9 milijardi dinara (220,5 miliona evra), od čega na ime glavnice 19,9 milijardi dinara (176,7 miliona evra), dok su troškovi kamata plaćeni u ukupnom iznosu od 5,0 milijardi dinara (43,8 miliona evra).
U cilju finansiranja dospelih obaveza Republika Srbija je tokom oktobra ostvarila primanja po osnovu emitovanih hartija od vrednosti na domaćem finansijskom tržištu u iznosu od 47,7 milijardi dinara (423 miliona evra).