22.11.2013
Dana 21. novembra 2013. godine, izvršeno je peto emitovanje evroobveznice Republike Srbije na međunarodnom finansijskom tržištu. Preko 140 globalnih investitora izrazilo je intresovanje za novom evroobveznicom Republike Srbije. Tražnja je bila preko pet puta veća od inicijalno planiranog iznosa emisije, koji je država ponudila na prodaju, a preko dva i po puta veća od realizovanog iznosa emisije.
Najviše investitora je bilo iz SAD, Velike Britanije, Danske i ostalih evropskih zemalja.
Evroobveznica Srbija 2018 emitovana je u iznosu od jedne milijarde američkih dolara sa kuponom 5,875 odsto i rokom dospeća od 5 godina. Prinos koji su ostvarili investitori na današnjoj aukciji iznosio je 6,125 odsto.
Ova prodaja evroobveznica obavljena je u skladu sa planiranim aktivnostima Vlade Republike Srbije za obezbeđenje sredstava za finansiranje državnog budžeta u 2013. i 2014. godini.