06.03.2014
Ministar finansija Lazar Krstić i predsednik Sekretarijata za finansije Abu Dabija Hamad al Hur al Suvaidi potpisali su 6. marta 2014. godine u Abu Dabiju ugovor o kreditu Ujedinjenih Arapskih Emirata u korist Republike Srbije. Zaključeni kredit iznosi milijardu američkih dolara sa fiksnom kamatnom stopom od 2% godišnje i sa rokom dospeća od 10 godina. Odobrena sredstva će se pored finansiranja budžetskog deficita koristiti i za prevremenu otplatu skupih kredita i podršku privredi. UAE zajam je omogućio mnogo povoljnije zaduživanje nego što je to trenutno moguće po tržišnim uslovima i predstavlja nastavak uspešne privredne saradnje između dve zemlje.