26.05.2014
Reotvaranjem emisije trogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije, emitovane 25. februara 2014. godine, a ponovo otvorene 26. maja 2014. godine, ponuđen obim aukcije iznosio je 5.595.600.000 dinara.
Ukupan obim tražnje iznosio je 5.702.380.000 dinara, odnosno 101,91 odsto obima aukcije. Realizovano je 559.560 komada državnih obveznica ukupne nominalne vrednosti 5.595.600.000 dinara, što predstavlja 100,00 odsto obima aukcije.
Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 10,00 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 27. februara 2017. godine. Datum dospeća kupona (10,00% godišnje) je 27. februar. Isplata kupona vršiće se godišnje do datuma dospeća.