29.05.2014
Na aukciji trogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije denominovanih u evrima, održanoj 29. maja 2014. godine, ponuđen obim emisije iznosio je 100.000.000 evra.

Ukupan obim tražnje iznosio je 64.191.000 evra, odnosno 64,19 odsto obima emisije.
Realizovano je 63.191 komada državnih obveznica, ukupne nominalne vrednosti 63.191.000 evra, što predstavlja 63,19 odsto obima emisije.

Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 4,72 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 6. juna 2017. godine. Datum dospeća kupona (4,50% godišnje) je 6. jun. Isplata kupona vršiće se godišnje do datuma dospeća.